Początków Cytaty

Początków Cytaty: Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków. -Milan Kundera


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
Początków Cytaty: Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael


miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Początków Cytaty: Życie jest se­rią początków, nie łańcuchem za­kończeń - dla­tego jest ta­kie piękne. -Mian Mian


Życie-jest se­rią-początków-nie łańcuchem-za­kończeń- dla­tego-jest ­kie-piękne
Początków Cytaty: Nie lu­bię początków i końców. Wo­lałabym wie­cznie dry­fować gdzieś pośrod­ku. Naj­gor­sze w tym kon­kret­nym końcu i początku jest to, że po raz pier­wszy w życiu nie mam pojęcia dokąd zmierzam. -Emily Giffin


Początków Cytaty: wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków  -wdech