Początkiem Każdej Nauki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz
godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Początkiem wszechrzeczy jest woda. -Tales
początkiem-wszechrzeczy-jest-woda
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Skupienie jest początkiem nawrócenia. -Maksymilian Kolbe
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia. -Jose Ortega Y Gasset
zaskoczenie-i-zdziwienie-są-początkiem-zrozumienia
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Śmierć jest początkiem nieśmiertelności. -Maximilien Robespierre
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Każda myśl jest początkiem wszystkiego. -Bruno
każda-myśl-jest początkiem-wszystkiego
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner
medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz
roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Każdej Nauki Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć