Początkiem Każdej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Początkiem Każdej Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Początkiem Każdej Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Początkiem Każdej Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Początkiem Każdej Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Początkiem Każdej Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Początkiem Każdej Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Początkiem Każdej Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Początkiem Każdej Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Początkiem Każdej Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Początkiem Każdej Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Początkiem Każdej Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Początkiem Każdej Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Początkiem Każdej Cytaty: Śmierć jest początkiem nieśmiertelności. -Maximilien Robespierre
Początkiem Każdej Cytaty: Skupienie jest początkiem nawrócenia. -Maksymilian Kolbe
Początkiem Każdej Cytaty: Początkiem wszechrzeczy jest woda. -Tales
początkiem-wszechrzeczy-jest-woda
Początkiem Każdej Cytaty: Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia. -Jose Ortega Y Gasset
zaskoczenie-i-zdziwienie-są-początkiem-zrozumienia
Początkiem Każdej Cytaty: Każda myśl jest początkiem wszystkiego. -Bruno
każda-myśl-jest początkiem-wszystkiego
Początkiem Każdej Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Początkiem Każdej Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początkiem Każdej Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Każdej Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Początkiem Każdej Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Początkiem Każdej Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Początkiem Każdej Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz
roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Początkiem Każdej Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Każdej Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Początkiem Każdej Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam
­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Początkiem Każdej Cytaty: Ro­zum ludzi początkiem jest wszel­kiej substancji. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Początkiem Każdej Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Początkiem Każdej Cytaty: Dzień, w którym oderwiesz się od kolektywu będzie początkiem końca. -Mikołaj Ostrowski
dzień-w-którym-oderwiesz-ę-od-kolektywu-będzie-początkiem-końca
Początkiem Każdej Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur
przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego