Początkiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Początkiem Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Początkiem Cytaty: Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia. -Jose Ortega Y Gasset
zaskoczenie-i-zdziwienie-są-początkiem-zrozumienia
Początkiem Cytaty: Początkiem wszechrzeczy jest woda. -Tales
początkiem-wszechrzeczy-jest-woda
Początkiem Cytaty: Skupienie jest początkiem nawrócenia. -Maksymilian Kolbe
Początkiem Cytaty: Śmierć jest początkiem nieśmiertelności. -Maximilien Robespierre
Początkiem Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Początkiem Cytaty: Każda myśl jest początkiem wszystkiego. -Bruno
każda-myśl-jest początkiem-wszystkiego
Początkiem Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Początkiem Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Początkiem Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Początkiem Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Początkiem Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Początkiem Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Początkiem Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Początkiem Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz
roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Początkiem Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Początkiem Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam
­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Początkiem Cytaty: Ro­zum ludzi początkiem jest wszel­kiej substancji. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Początkiem Cytaty: Dzień, w którym oderwiesz się od kolektywu będzie początkiem końca. -Mikołaj Ostrowski
dzień-w-którym-oderwiesz-ę-od-kolektywu-będzie-początkiem-końca
Początkiem Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur
przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
Początkiem Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Początkiem Cytaty: Stanęła z nim na ko­bier­cu ślub­nym stając się początkiem je­go zguby.   -Uriel
stanęła-z nim-na ko­bier­cu-ślub­nym-stając ę-początkiem-­go-zguby- 
Początkiem Cytaty: Czas pędzi.. A my jes­teśmy za­wie­sze­ni między początkiem a końcem.. -Lanni
czas-pędzi-a my jes­teśmy-za­wie­sze­-między-początkiem-a końcem
Początkiem Cytaty: Początkiem wszechrzeczy są ato­my i próżnia. Wszys­tko in­ne jest tyl­ko mniemaniem. -Demokryt
początkiem-wszechrzeczy-są ato­my-i próżnia-wszys­tko in­ne-jest tyl­ko-mniemaniem
Początkiem Cytaty: Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams
znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
Początkiem Cytaty: Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. -Johann Wolfgang Goethe
ten-jest-najszczęśliwszy-z-ludzi-kto-koniec-życia-umie-powiązać-z-jego-początkiem
Początkiem Cytaty: Śmiech nie jest wcale złym początkiem przyjaźni, a na pewno jej najlepszym zakończeniem. -Oscar Wilde
Śmiech-nie-jest-wcale-złym-początkiem-przyjaź-a-na-pewno-jej-najlepszym-zakończeniem
Początkiem Cytaty: Ten jest naj­szczęśliw­szy z ludzi, kto ko­niec życia umie po­wiązać z je­go początkiem. -Johann Wolfgang Goethe
ten-jest naj­szczęśliw­szy-z ludzi-kto-ko­niec-życia-umie-po­wiązać-z ­go-początkiem
Początkiem Cytaty: Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard
korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
Początkiem Cytaty: to love oneself is the beginning of a life-long romance . Pokochanie siebie jest początkiem romansu na całe życie. -Oscar Wilde
to-love-oneself-is-the-beginning-of-a-life-long-romance-pokochanie-siebie-jest-początkiem-romansu-na-całe-życie
Początkiem Cytaty: Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć. -Samuel Johnson
choroba-jest-na-ogół-początkiem-tego-równania-którego-wynikiem-jest-śmierć
Początkiem Cytaty: Z te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższym. -Epikur
z te­go-wszys­tkiego-mądrość-jest początkiem-wszel­kiego-dob­ra-i dob­rem-najwyższym