Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty

Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają. -Anatol France


naszą-opinię-na-temat-ludzkich-poczynań-formułujemy-na-podstawie-przyjemnoś-lub-bólu-jakie-nam-sprawiają
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska. -Isaac Newton


istota-filozofii-przyrody-polega-na-tym-by-na-podstawie-zjawiska-ruchu-zbadać-ły-przyrody-a-na-podstawie-tych-ł-wyjaść-inne-zjawiska
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Radość i miłość są skrzydłami wielkich poczynań. -Johann Wolfgang Goethe


radość-i-miłość-są-skrzydłami-wielkich-poczynań
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała? -Lorenzo Valla


któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Ry­zyko bie­rze się z nieświado­mości swoich poczynań. -Warren Buffett


ry­zyko-bie­rze ę-z nieświado­moś-swoich-poczynań
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Co dzień zwiększam ruiny swoich marzeń, tonąc w bez­radności Twoich poczynań…  -kate-em


co dzień-zwiększam-ruiny-swoich-marzeń-ąc-w bez­radnoś-twoich-poczynań 
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza. -John B. Priestley


ludzie-nie-są-gorsi-ż-dawniej-tylko-sprawozdawczość-na-temat-jego-poczynań-jest-obecnie-dokładniejsza
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Ludzką życzliwość, tak jak dobre imię, zdobywa się poprzez wiele poczynań, a traci przez jeden błąd. -Lord Jeffrey


ludzką-życzliwość-tak-jak-dobre-imię-zdobywa-ę-poprzez-wiele-poczynań-a-traci-przez-jeden-błąd
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei. -Ralph Waldo Emerson


oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie. -Pitagoras


nie-uważaj-siebie-za-wielkiego-na-podstawie-cienia-o-zachodzie
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań. -Michał Choromański


poczucie-samotnoś-jest-właściwie-jedynym-namacalnym-sprawdzianem-naszego-istnienia-samotność-jest-wielką-dźwignią-najlepszych-poczynań
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Nigdy nie należy wydawać sądu na podstawie karykatury, jaką z niej uczyniono. -Mikołaj Gogol


nigdy-nie-należy-wydawać-są-na-podstawie-karykatury-jaką-z-niej-uczyniono
Poczynań Formułujemy Na Podstawie Przyjemności Cytaty: Nigdy nie należy wydawać sądu o rzeczy na podstawie karykatury, którą z niej uczyniono. -Mikołaj Gogol


nigdy-nie-należy-wydawać-są-o-rzeczy-na-podstawie-karykatury-którą-z-niej-uczyniono