Poczyna Cytaty

Poczyna Cytaty: Miłość w gorączce się tylko poczyna gdy krew się budzi z rozumem w płomieniach. -Kazimierz Ratoń


miłość-w-gorączce-ę-tylko-poczyna-gdy-krew-ę-budzi-z-rozumem-w-płomieniach
Poczyna Cytaty: Tak to więc wszystko, na tym słusznie przeklętym świecie, wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi być sprzedanym za 30 srebrników. -Cyprian Kamil Norwid


tak-to-więc-wszystko-na-tym-słusznie-przeklętym-świecie-wszystko-co-ę-poczyna-z-dziewiczego-natchnienia-myśli-musi-być-sprzedanym-za-30
Poczyna Cytaty: Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny. -Karol Dickens