Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty

Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka. -Zofia Kucówna


dobre-wzruszenia-podniosłe-nastroje-nie-lubią-być-samotne-szukają-otwartych-ramion-bodaj-obcego-człowieka
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Kobiety nie lubią bohaterów, lubią zwycięzców. -Robert Beauvais


kobiety-nie-lubią-bohaterów-lubią-zwycięzców
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają. -Richard Carlson


zarówno-dobre-i-złe-nastroje-przychodzą-i-przemijają
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca. -Melania Parczewska


Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Radykalne hasła łagodzą radykalne nastroje. -Anonim


radykalne-hasła-łagodzą-radykalne-nastroje
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: W miłości, pomijając wszelkie nastroje duszy, kobieta jest swego rodzaju lirą, która temu tylko zdradza swe tajemnice, kto mistrzowsko umie na niej grać. -Anonim


w-miłoś-pomijając-wszelkie-nastroje-duszy-kobieta-jest-swego-rodzaju-lirą-która-temu-tylko-zdradza-swe-tajemnice-kto-mistrzowsko-umie-na-niej
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. -Stanisław Wyspiański


Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli. -Włodzimierz Lenin


należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: W gruncie rzeczy ludzie nie lubią się śmiać. -Jacques Tati


w-gruncie-rzeczy-ludzie-nie-lubią-ę-śmiać
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas Jr


kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Kobiet nie lubią jedynie ci, którzy je kiedyś bardzo kochali... -Lilian Seymour - Tułasiewicz


Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas


ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Kobiety nie lubią wesołości u mężczyzn, a mężczyźni dowcipu u kobiet. -Hugo Dyonizy Steinhaus


kobiety-nie-lubią-wesołoś-u-mężczyzn-a-mężczyź-dowcipu-u-kobiet
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing


epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Ludzie nie lubią tych, którym muszą być wdzięcni za życia. -Anonim


ludzie-nie-lubią-tych-którym-muszą-być-wdzięcni-za-życia
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli które nie zmuszają do myślenia. -Stanisław Jerzy Lec


ludzie-zauważyłem-lubią-takie-myśli-które-nie-zmuszają-do-myślenia
Podniosłe Nastroje Nie Lubią Cytaty: Kobiety lubią wiedzieć, że są kochane. -Andre Maurois


kobiety-lubią-wiedzieć-że-są-kochane