Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty

Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki. -Bias z Prieny


Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym. -Zsa Zsa Gabor


kobieta-musi-być-na-tyle-intelektualistką-by-podobać-ę-mężczyznom-głupim-i-na-tyle-głupia-by-podobać-ę-inteligentnym
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop


wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Po to są studenci, żeby się podobać dziewczynom. -Borys Pasternak


po-to-są-studenci-żeby-ę-podobać-dziewczynom
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Z wszystkiego najtrudniejsze jest podobać się tłumowi. -Demostenes


z-wszystkiego-najtrudniejsze-jest-podobać-ę-tłumowi
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Co przystoi kobiecie? - Podobać się własnemu mężowi. -Teano


co-przystoi-kobiecie-podobać-ę-własnemu-mężowi
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom. -Heinrich Heine


cóż-to-za-ężka-praca-podobać-ę-nieciekawym-ludziom
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Złym się nie podobać wielka to jest chwała. -Augustyn z Hippony


Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: To za mało być inteligentnym, trzeba jeszcze umieć się podobać. -Ninon De Lenclos


to-za-ło-być-inteligentnym-trzeba-jeszcze-umieć-ę-podobać
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. -Seneka


czym-jest-bóg-wszystkim-co-widzisz-i-wszystkim-czego-nie-widzisz
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec


jesteśmy-dobrzy-dla-drugich-aby-ę-sobie-więcej-podobać
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: To za mało być in­te­ligen­tnym, trze­ba jeszcze umieć się podobać. -Ninon de Lenclos


to za ło-być-in­te­ligen­tnym-trze­ba-jeszcze-umieć ę-podobać
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec


jes­teśmy-dob­rzy-dla-dru­gich-aby ę-so­bie-więcej-podobać
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz


jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Kto nie może się już podobać kobietom, ten się z nich natrząsa. -Luc De Vauvenargues


kto-nie-może-ę-już-podobać-kobietom-ten-ę-z-nich-natrzą
Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci. -Montesquieu


Podobać Wszystkim Obywatelom Cytaty: Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił: Przerobiony zaś przestaje im się podobać. -Marlena Dietrich


kobiety-z-reguły-starają-ę-sprawić-by-mężczyzna-ę-zmienił-przerobiony-zaś-przestaje-im-ę-podobać