Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty

Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Pier­wsze pra­wo ma­gii: Ludzie są głup­ca­mi wierzący­mi w to, w co chcą wierzyć. -Terry Goodkind


pier­wsze-pra­wo-­gii-ludzie-są głup­ca­mi-wierzący­mi-w to-w co chcą-wierzyć
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi... -Woody Allen


ja i mój-były-mąż-za­kocha­liśmy ę-w so­bie-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-na­żało spoj­rzeć-po raz-drugi
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Czym różni się pus­telnic­two od samotności? Pier­wsze – cho­robą człowieka, dru­gie zaś – ludzkości... In­spi­red by ~Huaquero  -Papillondenuit


czym-róż ę-pus­telnic­two-od samotnoś-pier­wsze- cho­robą-człowieka-dru­gie-zaś- ludzkoś-in­spi­red-by ~huaquero 
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Kiedy człowiek umiera, po pier­wsze tra­ci życie. A za­raz po­tem złudzenia. -P » Terry Pratchett » Piramidy


kiedy-człowiek-umiera-po pier­wsze-tra­-życie-a za­raz-po­tem-złudzenia
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: uśmiech na twarzy jest do góry nogami odkąd odszedłeś ______________________________ ba­wię się dalej choć pier­wsze kroczki to ta­kie raczkowanie stanę na nogi  -Myffa90


uśmiech-na twarzy-jest-do góry-nogami-odkąd-odszedłeś-ba­wię ę-dalej-choć-pier­wsze-kroczki-to-­kie-raczkowanie-stanę-na nogi 
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Hmm... Jak­by to po­wie­dzieć? Mo­je pier­wsze wrażenie o waszej gru­pie... Nie lu­bię Was... -Kakashi  -Masashi Kishimoto


hmm-jak­by to po­wie­dzieć-mo­-pier­wsze-wrażenie-o waszej-gru­pie-nie lu­bię-was-kakashi 
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: jak ci stanie łyżka w zupie nie grymaś to znaczy ugotowała pier­wsze i drugie dwa w jednym  -wdech


jak- stanie-łyżka-w zupie-nie-grymaś-to-znaczy-ugotowała-pier­wsze-i drugie-dwa-w-jednym 
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Pier­wsze czter­dzieści lat dos­tar­cza nam tek­stu, reszta jest komentarzem. -Arthur Schopenhauer


pier­wsze-czter­dzieś-lat-­tar­cza-nam-tek­stu-reszta-jest komentarzem
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia to naj­bar­dziej roz­pow­szechniona cho­roba oczu. -Gino Cerr


miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-to naj­bar­dziej-roz­pow­szechniona-cho­roba-oczu
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie  -Tsumike


Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Pier­wsze przy­kaza­nie: nie nudź bliźniego swego. -Jerzy Broszkiewicz


pier­wsze-przy­kaza­nie-nie nudź-bliźniego-swego
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Piękna ko­bieta mu­si zająć dru­gie miej­sce; pier­wsze na­leży się ko­biecie kocha­nej. Ona sta­je się pa­nią naszych serc; nim zda­my so­bie z te­go sprawę, ser­ce nasze po­pada w niewolę miłości. -Iwan Aleksiejewicz Bunin


Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby. -szajbuss


miłość-można-podzielić-na dwa-stadia-pier­wsze-to te-składają ę-z praw­dzi­wych-uczuć-dru­gie-nies­te­ty-wy­nikają-tyl­ko
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Po­pular­ność to miła rzecz przez pier­wsze dwa miesiące i udręka przez następne lata. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


po­pular­ność-to miła-rzecz-przez-pier­wsze-dwa-miesią-i udręka-przez-następne-lata
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Pier­wsze zdjęcie Hannibala? Zdjęcie twarzy... -bystry.76


pier­wsze-zdjęcie-hannibala-zdjęcie-twarzy
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Śmierć ma dwie pos­ta­cie: po pier­wsze, oz­nacza niebyt. Po dru­gie zaś, oz­nacza prze­rażający ma­terial­ny byt trupa. -Milan Kundera


Śmierć- dwie-pos­­cie-po pier­wsze-oz­nacza-niebyt-po dru­gie-zaś-oz­nacza-prze­rażający-­terial­ny-byt-trupa
Podróż Zaczy­na się Od pier­wsze­go Kroku Cytaty: Ta­kie oto jest pier­wsze przy­kaza­nie miłości: pro­sić tyl­ko o to, co uczci­we i czy­nić tyl­ko to, co uczciwe. -Cyceron


ta­kie-oto-jest pier­wsze-przy­kaza­nie-miłoś-pro­ć-tyl­ko-o to-co uczci­we-i czy­ć-tyl­ko-to-co uczciwe