Podróżą W nieznane Cytaty

Podróżą W nieznane Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers


od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Podróżą W nieznane Cytaty: Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane. -Antoine De Saint - Exupery


tylko-nieznane-przeraża-człowieka-ale-dla-tego-kto-mu-stawia-czoło-ono-już-nie-jest-nieznane
Podróżą W nieznane Cytaty: Życie jest podróżą, która prowadzi do domu. -Herman Melville


Życie-jest-podróżą-która-prowadzi-do-domu
Podróżą W nieznane Cytaty: Życie jest podróżą, nie wlecz się - tańcz! -D. Kubiak


Życie-jest-podróżą-nie-wlecz-ę-ńcz
Podróżą W nieznane Cytaty: Zro­zumieli, że ideal­ny świat jest podróżą, nie miejscem. -Terry Pratchett


zro­zumieli-że ideal­ny-świat-jest podróżą-nie miejscem
Podróżą W nieznane Cytaty: Nasze życie jest podróżą, szko­da tyl­ko, że nikt dob­rze nie za­pako­wał mi walizek. -tkaczu32


nasze-życie-jest podróżą-szko­da-tyl­ko-że nikt-dob­rze-nie za­pako­wał-mi walizek
Podróżą W nieznane Cytaty: Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt


wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Podróżą W nieznane Cytaty: Wszystko, co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt


wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Podróżą W nieznane Cytaty: Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi. -Charles Caleb Colton


umiarkowanie-nieodmiennie-towarzyszy-mądroś-ale-nieznane-jest-geniuszowi
Podróżą W nieznane Cytaty: Zdra­da oz­nacza opuszcze­nie sze­regu, aby pójść w nieznane. -Milan Kundera


zdra­da-oz­nacza-opuszcze­nie-sze­regu-aby pójść-w nieznane
Podróżą W nieznane Cytaty: Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice. -Milan Kundera


nie-nic-piękniejszego-ż-chwile-przed-podróżą-chwile-gdy-jutrzejszy-horyzont-przychodzi-nas-odwiedzić-i-dać-nam-swoje-obietnice
Podróżą W nieznane Cytaty: W nic innego nie wierzy się tak mocno jak w to, co nieznane i niezbadane. -Francis Jeffrey


w-nic-innego-nie-wierzy-ę-tak-mocno-jak-w-to-co-nieznane-i-niezbadane
Podróżą W nieznane Cytaty: To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć. -Bertold Brecht


to-lepiej-że-nieznane-pozostanie-nieznanym-ż-gdyby-ilość-tajemnic-miała-ę-powiększyć
Podróżą W nieznane Cytaty: Lecz ponad wszystkim błyszczeli Kasjusz i Brutus - właśnie dlatego, że ich wizerunków nie oglądano. Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie. -Tacyt


lecz-ponad-wszystkim-błyszczeli-kasjusz-i-brutus-właśnie-dlatego-że-ich-wizerunków-nie-oglądano-wszystko-co-nieznane-uchodzi-za-wielkie
Podróżą W nieznane Cytaty: Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi. -William Blake


są-rzeczy-znane-i-są-rzeczy-nieznane-a-pomiędzy-tymi-rzeczami-znajdują-ę-drzwi
Podróżą W nieznane Cytaty: Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem. -Wiktor Hugo


przyszłość-wiele-imion-dla-słabych-imię-niemożliwe-dla-nieśmiałych-nieznane-myślący-i-walczący-nazywa-ją-ideałem
Podróżą W nieznane Cytaty: Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye


im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych
Podróżą W nieznane Cytaty: Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye


im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych