Podróż Cytaty

Podróż Cytaty: Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. -Lew Tołstoj


jeśli-towarzyszy-ę-przyjacielowi-żadna-podróż-nie-jest-nużąca
Podróż Cytaty: Każdy skurcz serca jest jak zepchnięcie łodzi w podróż dookoła świata. -Wisława Szymborska


każdy-skurcz-serca-jest-jak-zepchnięcie-łodzi-w-podróż-dookoła-świata
Podróż Cytaty: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż. -Robertson


dyplomata-to-ktoś-kto-mówi-abyś-poszedł-do-diabła-a-ty-cieszysz-ę-na-podróż
Podróż Cytaty: Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


Podróż Cytaty: Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku. -Lao Cy


podróż-przez-ty­ą-mil-mu­-roz­począć ę-od pier­wsze­go-kroku
Podróż Cytaty: Mocą miłości Spełniona podróż życia Wspom­nień czar w sercu K.A.Sz. 09.02.2016r. -Cris


mocą-miłoś-spełniona-podróż-życia-wspom­nień-czar-w sercu-kasz-09022016r
Podróż Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar


miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Podróż Cytaty: Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę. -szati01


kiedyś-wyz­nała-że chciałaby-od­być-podróż-do wnętrza-ziemi-przy­jaciele-ku­pili-jej-trumnę
Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody -Demokryt z Abdery


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Podróż Cytaty: Pędziłem w przyszłość, upajając się samotnością - siostrą buntu, rozpoczynając tę podróż ku samemu sobie, którą odbywamy po omacku przez całe życie. -Artur Miller


pędziłem-w-przyszłość-upajając-ę-samotnośą-siostrą-buntu-rozpoczynając-tę-podróż-ku-samemu-sobie-którą-odbywamy-po-omacku-przez
Podróż Cytaty: I kiedy życie sza­rością zaj­dzie, wezmę spa­kuję wa­lizkę i wy­ruszę w podróż w poszu­kiwa­niu ko­lorów tęczy. -opuszczona


i kiedy-życie-sza­rośą-zaj­dzie-wezmę-spa­kuję-wa­lizkę-i wy­ruszę-w podróż-w poszu­kiwa­niu-ko­lorów-tęczy
Podróż Cytaty: Możesz mieć cu­dow­ne żag­le i sprzy­jający wiatr przez całą podróż. Ale to załoga jest naj­ważniej­sza na statku. -Andrea


możesz-mieć-cu­dow­ne-żag­-i sprzy­jający-wiatr-przez-całą-podróż-ale-to załoga-jest naj­ważniej­sza-na statku
Podróż Cytaty: Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż. -Christopher Paolini


gdy-możesz-zdo­być-wszys­tko-cze­go-prag­niesz-wy­powiadając-kil­ka-słów-cel-nie  znacze­nia-liczy ę-tyl­ko-podróż
Podróż Cytaty: Wys­tar­czy ja­kiś gest, za­pach, smak, spoj­rze­nie, by niczym w we­hiku­le cza­su prze­nieść się znów w wir wspom­nień. By zacząć cza­sami nie­chcianą podróż od nowa... -Nadzieja21


wys­tar­czy-ja­kiś-gest-za­pach-smak-spoj­rze­nie-by niczym-w we­hiku­-cza­su-prze­nieść ę-znów-w wir-wspom­nień-by zacząć
Podróż Cytaty: wys­tar­czy ,że dłońmi dot­kniesz ciepła pow­sta­nie iskra żar stopi ser­ca lód jes­tem gotowa chwyć w ramiona za­bierz w podróż obłoka­mi na błękicie pro­myki naszym przewodnikiem bra­my do ra­ju wi­tają ...:) 23.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Podróż Cytaty: Nie możemy zro­bić ani kro­ku w stronę nieba. Ta­ka podróż w pionie przek­racza nasze możli­wości. Jeśli jed­nak przez dłuższy czas pat­rzy­my w niebo, przychodzi Bóg i za­biera nas do góry. Pod­no­si nas z łatwością. -Simone Weil


Podróż Cytaty: Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie. -Honorat Koźmiński