Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty

Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Współczes­ny Elvis, Wyb­ra­nek wielu dam, Chodzi po ulicach, Ki­wając się w tan. Współczes­ny Elvis, Śpiewem zwa­biać ich nie musi, Wys­tar­czy drob­ny gest W pos­ta­ci pi­wa Redd's I fa­jek trzech. Współczes­ny Elvis, O czwar­tej nad ranem, Podąża ciemną ulicą Wraz ze złotowłosą diablicą Mi­jając dziel­nicę,za dzielnicą. -Miss_Dita


Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia


czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: współczes­nych cza­sach dziew­czy­ny stoją na bal­ko­nach lecz nie śpiewa im ro­meo ale ra­puje ja­kiś chłopak bądź ro­bi tu­lipa­ny z bu­telek .... Ahh gdy­bym mog­la cofnąć się w czasie  -Intryga


Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła. -Oscar Wilde


jedynym-usprawiedliwieniem-dla-człowieka-który-stwarza-coś-bezużytecznego-jest-wielki-podziw-jego-dzieła
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa


sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. -Albert Camus


w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Wielkość rodzi podziw, a rzadko zasługuje, aby ją kochać. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę -Albert Camus


w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Wszystkie ruiny świata przerażają, tylko greckie budzą podziw. -Dimitrios Kamburoglu


wszystkie-ruiny-świata-przerażają-tylko-greckie-budzą-podziw
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Niejednemu krzyczący podziw jego naśladowców lub wielbicieli więcej szkodzi, niż zazdrość krytyków. -Gotthold Ephraim Lessing


niejednemu-krzyczący-podziw-jego-naśladowców-lub-wielbicieli-więcej-szkodzi-ż-zazdrość-krytyków
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam


być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw. -Neil Gaiman


wiedząc-zbyt-ło-by ę-bać-będąc-zbyt-młodym-by czuć-podziw
Podziw Współczes­nych Jest raczej Krótkowzrocznością Cytaty: Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci