Poetów Nikt Nie zna Cytaty

Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. -Tacyt


miernych-poetów-nikt-nie-zna-dobrych-niewielu
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Mier­nych poetów nikt nie zna, dob­rych - niewielu. -Tacyt


mier­nych-poetów-nikt-nie zna-dob­rych- niewielu
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West


nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego. -Czuang-Cy


wszyscy-znają-korzyść-pożytecznego-ale-nikt-nie-zna-pożytku-nieużytecznego
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Nikt z nas nie zna zasięgu swego działania i tego, co ludziom daje. -Albert Schweitzer


nikt-z-nas-nie-zna-zasięgu-swego-działania-i-tego-co-ludziom-daje
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Plagiat - to podstawa wszystkich literatur, z wyjątkiem pierwszej, której zresztą nikt nie zna. -Jean Giraudoux


plagiat-to-podstawa-wszystkich-literatur-z-wyjątkiem-pierwszej-której-zresztą-nikt-nie-zna
Poetów Nikt Nie zna Cytaty:


ma­teria- datę-ważnoś-tyl­ko nikt-nie zna-da­ty-jest za­kończe­nia-~pa­weł-rychlica 
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić. -Albert Einstein


zna­ne-są ty­ą-spo­sobów-za­bija­nia-cza­su-ale-nikt-nie wie-jak go wskrzesić
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Słusznie można powiedzieć, że kobieta jest miłą i tkliwą tajemnicą, którą wszyscy uwielbiają, a nikt nie zna. -Sanial Dubay


słusznie-można-powiedzieć-że-kobieta-jest-miłą-i-tkliwą-tajemnicą-którą-wszyscy-uwielbiają-a-nikt-nie-zna
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy. -Alec Guiness


gdy-naród-nie-chce-już-czytać-swych-poetów-składa-im-hołdy
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Nikt nie zna prawdziwego wieku ludzkości, ale wszyscy zgadzają się z tym, że jest ona wystarczająco stara, by być mądrzejszą. -Roger Babson


nikt-nie-zna-prawdziwego-wieku-ludzkoś-ale-wszyscy-zgadzają-ę-z-tym-że-jest-ona-wystarczająco-stara-by-być-mądrzejszą
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Społeczeństwo syte, żyjące w dobrobycie, nie zadowala się kupowaniem książek; chce także kupować poetów. -Leslie Fidler


społeczeństwo-syte-żyją-w-dobrobycie-nie-zadowala-ę-kupowaniem-książek-chce-także-kupować-poetów
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich. -Fernando Pessoa


Poetów Nikt Nie zna Cytaty: A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. -Sokrates


a-złota-obym-miał-tyle-ile-ani-unieść-ani-uciągnąć-nie-potrafi-nikt-inny-tylko-ten-co-zna-miarę-we-wszystkim
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian


ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Dziwną sławę ma dzi­siaj poetów elita: Często czy­ta się o nich, lecz ich się nie czyta. -Antoni Marianowicz


dziwną-sławę- dzi­siaj-poetów-elita-często-czy­ ę-o nich-lecz-ich ę-nie czyta
Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański


Poetów Nikt Nie zna Cytaty: Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia. -Andrzej Klawitter


kobieta-nie-zna-pojęć-miłość-zazdrość-zemsta-ona-zna-te-uczucia