Poinformowany Cytaty

Poinformowany Cytaty: Pesymista to dobrze poinformowany optymista. -Karel Capek


pesymista-to-dobrze-poinformowany-optymista
Poinformowany Cytaty: Ktokolwiek wierzy w sprawiedliwość na świecie ten jest fałszywie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


ktokolwiek-wierzy-w-sprawiedliwość-na-świecie-ten-jest-fałszywie-poinformowany
Poinformowany Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany