Pojęcia Cytaty

Pojęcia Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis


los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Pojęcia Cytaty: Los i dusza to nazwy tego samego pojęcia. -Novalis


los-i-dusza-to-nazwy-tego-samego-pojęcia
Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie-masz-pojęcia-o-diamentach-poznaj-jubilera
Pojęcia Cytaty: Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. -Tadeusz Gicgier


dług-ho­noro­wy-dwa-pojęcia-wyk­luczają ę-wzajemnie
Pojęcia Cytaty: My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck


my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę
Pojęcia Cytaty: Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych. -Adolf Dygasiński


pojęcia-cnoty-prawa-i-bezprawia-u-mocnych-są-inne-ż-u-słabych
Pojęcia Cytaty: Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel


szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku
Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna. -Zsa Zsa Gabor


nie-mam-pojęcia-o sek­sie-bo zaw­sze-byłam-zamężna
Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamen­tach, poz­naj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie masz-pojęcia-o diamen­tach-poz­naj-jubilera
Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wolność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co-to-jest-wolność-wiem-kim-są-ludzie-wolni
Pojęcia Cytaty: Kto miał szczęście w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia. -Jean Anouilh


kto-miał-szczęście-w-miłoś-nie-może-mieć-o-niej-żadnego-pojęcia
Pojęcia Cytaty: Największej wagi jest, aby słowa praw budziły u wszystkich ludzi te same pojęcia. -Montesquieu


największej-wagi-jest-aby-słowa-praw-budziły-u-wszystkich-ludzi-te-same-pojęcia
Pojęcia Cytaty: Są tacy którzy cię kochają, a ty nawet nie masz pojęcia o ich istnieniu. -Anonim


są-tacy-którzy-ę-kochają-a-ty-nawet-nie-masz-pojęcia-o-ich-istnieniu
Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wol­ność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co to jest wol­ność-wiem-kim-są ludzie-wolni
Pojęcia Cytaty: Miłość sa­ma w so­bie jest 


miłość-­-w so­bie-jest nie-do pojęcia-ale-dzięki-miłoś-możemy-pojąć-wszystko
Pojęcia Cytaty: W dzi­siej­szym świecie ludzie tak często mylą pojęcia ''blis­kość'' i ''miłość''... -Nadzieja21


w dzi­siej­szym-świecie-ludzie-tak-często-mylą-pojęcia-''blis­kość''-i ''miłość''
Pojęcia Cytaty: Miłość i sa­mot­ność to dwa różne pojęcia, ale cza­sem mają wiele wspólnego. -KICIA1


miłość-i ­­ność-to dwa-różne-pojęcia-ale-cza­sem-mają-wiele-wspólnego
Pojęcia Cytaty: Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. -Albert Einstein


uczony-jest-człowiekiem-który-wie-o-rzeczach-nieznanych-innym-i-nie-pojęcia-o-tym-co-znają-wszyscy