Pokój Cytaty

Pokój Cytaty: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną. -Józef Beck


Pokój Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox


us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Pokój Cytaty: Pokój jest niepodzielny. Wojna również. -Harold Wilson


pokój-jest-niepodzielny-wojna-również
Pokój Cytaty: Nie idź z namiętnościami, a znajdziesz pokój. -Tomasz Kempis


nie-idź-z-namiętnościami-a-znajdziesz-pokój
Pokój Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Pokój Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer


Pokój Cytaty: Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim


pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Pokój Cytaty: Pokój jest lepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny. -Anonim


pokój-jest-lepszy-od-najbardziej-sprawiedliwej-wojny
Pokój Cytaty: Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois


Łatwiej-jest-głosić-pokój-ż-go-zachować
Pokój Cytaty: Niech człowiek do os­tatniego tchu błaga o pokój. -Talmud


niech-człowiek-do os­tatniego-tchu-błaga-o pokój
Pokój Cytaty: Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze. -Richard Carlson


wdzięczność-i-pokój-serca-idą-z-sobą-w-parze
Pokój Cytaty: Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. -Martin Luther King


Pokój Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois


Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Pokój Cytaty: Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową. -Anonim


jak-zachować-pokój-pozostaje-niestety-tajemnicą-wojskową
Pokój Cytaty: Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lepszy-jest-pewny-pokój-ż-spodziewane-zwycięstwo
Pokój Cytaty: Życie nasze chętnie ofiaru­jemy za pokój na świecie. -Benedykt XVI


Życie-nasze-chętnie-ofiaru­jemy-za pokój-na świecie
Pokój Cytaty: Przywożę wam pokój. - po powrocie z konferencji w Monachium 1938 r. -Arthur Neville Chamberlain


przywożę-wam-pokój-po-powrocie-z-konferencji-w-monachium-1938-r
Pokój Cytaty: Pokój - szczęśliwość, ale wojowanie byt nasz podniebny. -Mikołaj Sęp - Szarzyński