Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty

Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. -Napoleon Bonaparte


Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych. -Publius Iuventius Celsus


Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych. -Karol de Foucauld


jezus-jest-mistrzem-rzeczy-niemożliwych
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu


kto-nie-dąży-do-rzeczy-niemożliwych-nigdy-ich-nie-osiągnie
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. -Henry Ford


pat­rząc-zaw­sze-przed-siebie-myśląc-o tym-jak zro­bić-jeszcze-więcej-osiągniesz-stan-umysłu-w którym nie  rzeczy-niemożliwych
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Dla chcące­go nic trud­ne­go? O nie… Lecz jeśli w og­rodzie je­go duszy kwit­nie wiara… Pochop­ność myśli do snu kładzie cier­pli­wość… A ser­ce od­wagą pok­rze­pia determinacja… Wte­dy – tak, dla chcące­go nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej, chcący na zaw­sze po­zos­ta­nie tyl­ko marzycielem…  -Papillondenuit


Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Nie szanuje się kodeksów niemożliwych do przestrzegania. -Anonim


nie-szanuje-ę-kodeksów-niemożliwych-do-przestrzegania
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: U kobiet cnota, u Polaków rozum nie popłaca. -Jan Fedorowicz


u-kobiet-cnota-u-polaków-rozum-nie-popłaca
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Królem zostałeś wybrany przez Polaków, a nie tyranem. -Jan Zamoyski


królem-zostałeś-wybrany-przez-polaków-a-nie-tyranem
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem. -Stefan Wyszyński kard


Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Rozmów Polaków z Polakami o sprawach Ojczyzny nigdy nikt już nie zakłóci. -Edward Gierek


rozmów-polaków-z-polakami-o-sprawach-ojczyzny-nigdy-nikt-już-nie-zakłó
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie. -Józef Piłsudski


umiłowanym-stanem-polaków-jest-niezdecydowanie
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. -Józef Poniatowski


bóg-mi-powierzył-honor-polaków-bogu-go-tylko-oddam
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy. -Aleksander Wielopolski


dla-polaków-można-czasem-coś-dobrego-zrobić-ale-z-polakami-nigdy
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz. -Jerzy Popiełuszko


gdyby-większość-polaków-w-obecnej-sytuacji-wkroczyła-na-drogę-prawdy-stalibyśmy-ę-narodem-wolnym-już-teraz
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Łatwiej kochać ludzi niż sąsiada, a Polskę niż Polaków. -Anna Kowalska


Łatwiej-kochać-ludzi-ż-sąsiada-a-polskę-ż-polaków
Polaków Nie Ma Rzeczy Niemożliwych Cytaty: Kil­ka ty­sięcy Polaków, pra­cowało na je­go emeryturę. Za­bijał ich włas­noręcznie! Żyd, który na­lewał z pustego. Pa­mięć to wciąż antysemityzm!  -IKON


kil­ka-ty­ęcy-polaków-pra­cowało-na ­go-emeryturę-za­bijał-ich-włas­noręcznie-Żyd-który-na­lewał-z pustego-pa­mięć-to wciąż