Polega Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Polega Cytaty: Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard
sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Polega Cytaty: Miłość kobiety polega na braniu. -August Strindberg
Polega Cytaty: Niedorzeczność polega na pragnieniu konkluzji. -Gustaw Flaubert
niedorzeczność-polega-na-pragnieniu-konkluzji
Polega Cytaty: Małość człowieka polega na jego pospolitości. -Arystoteles
małość-człowieka-polega-na-jego-pospolitoś
Polega Cytaty: Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu. -Włodzimierz Ścisłowski
Polega Cytaty: Geniusz polega na wprowadzeniu pomyłki do systemu. -Paul Klee
geniusz-polega-na-wprowadzeniu-pomyłki-do-systemu
Polega Cytaty: Uniżoność polega na niemożności zranienia kogoś. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Polega Cytaty: Elegancki konwenans polega nieraz - na lekceważeniu konwenansu. -Daniel Zgliński
elegancki-konwenans-polega-nieraz-na-lekceważeniu-konwenansu
Polega Cytaty: Istota życia polega na dobrym użyciu czasu. -Bogdan Jański
istota-życia-polega-na-dobrym-użyciu-czasu
Polega Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Polega Cytaty: Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu. -Artur Schopenhauer
dziewięć-dziesiątych-naszego-życia-polega-na-zdrowiu
Polega Cytaty: Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację. -Charles de Gaulle
nieszczęście-polega-na-tym-że-wszyscy-mają-rację
Polega Cytaty: Rasizm nie polega na przesądzie, lecz na dwóch. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Polega Cytaty: Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki... -Antoni Makarenko
może-na-trwodze-polega-prawdziwe-szczęście-matki
Polega Cytaty: Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. -Sun Tzu
strategia-wojny-polega-na-przebiegłoś-i-stwarzaniu-złudzeń
Polega Cytaty: Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego. -Wolter
tajemnica-znudzenia-ludźmi-polega-na-mówieniu-im-wszystkiego
Polega Cytaty: Sekret bycia nudnym polega na tym, by powiedzieć wszystko. -Anonim
sekret-bycia-nudnym-polega-na-tym-by-powiedzieć-wszystko
Polega Cytaty: Fanatyzm polega na podwojeniu wysiłku, gdy zapomnieliśmy o celu. -George Santayana
fanatyzm-polega-na-podwojeniu-wysiłku-gdy-zapomnieliśmy-o-celu
Polega Cytaty: Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć. -William James
sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć
Polega Cytaty: Sztuka rządzenia polega na umiejętności przystosowania się do warunków. -Jarosław Iwaszkiewicz
sztuka-rządzenia-polega-na-umiejętnoś-przystosowania-ę-do-warunków
Polega Cytaty: Mądrość planów polega na przewidzeniu także trudności wykonawczych. -Luc De Vauvenargues
mądrość-planów-polega-na-przewidzeniu-także-trudnoś-wykonawczych
Polega Cytaty: Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. -Honore de Balzac
talent-polega-na-połączeniu-ły-twórczej-ze-zdolnośą-wykonawczą
Polega Cytaty: Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej -Konfucjusz
istota-wiedzy-polega-na-tym-by-posiadając-ją-korzystać-z-niej
Polega Cytaty: Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiągnięciu. -Fiodor Dostojewski
szczęście-nie-polega-na-szczęściu-lecz-na-jego-osiągnięciu
Polega Cytaty: Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum. -Platon
mądrość-polega-na-tym-żeby-uśpić-zmysły-a-obudzić-rozum
Polega Cytaty: Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać. -Pietro Nenni
demokracja-polega-na-tym-że-trzeba-innym-pozwolić-ę-wygadać
Polega Cytaty: Geografia miłości nie polega na dostrzeganiu tylko dwóch półkul. -Leszek Kumor
geografia-miłoś-nie-polega-na-dostrzeganiu-tylko-dwóch-półkul
Polega Cytaty: Jeden z uroków mody polega na tym, że niczemu nie służy. -Francoise Giroud
jeden-z-uroków-mody-polega-na-tym-że-niczemu-nie-służy
Polega Cytaty: Dobry styl polega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Artur Schopenhauer
dobry-styl-polega-głównie-na-tym-że-ę-coś-do-powiedzenia
Polega Cytaty: Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują. -Joseph Joubert
dobroć-polega-na-szanowaniu-i-kochaniu-ludzi-bardziej-ż-na-to-zasługują
Polega Cytaty: Istota inteligencji polega na umiejętności dostrzegania znaczenia codziennych spraw. -Lloyd Jones
istota-inteligencji-polega-na-umiejętnoś-dostrzegania-znaczenia-codziennych-spraw
Polega Cytaty: Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice. -Bill Watterson
różnica-pomiędzy-geniuszem-a-głupotą-polega-na-tym-że-geniusz-granice
Polega Cytaty: Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko. -Wolter
sekret-znudzenia-czytelnika-polega-na-tym-aby-powiedzieć-mu-wszystko
Polega Cytaty: Turystyka polega głównie na tym, że turyści fotografują krajowców, a krajowcy turystów. -Jacques Tati
turystyka-polega-głównie-na-tym-że-turyś-fotografują-krajowców-a-krajowcy-turystów
Polega Cytaty: Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze. -David Herbert Lawrence
wszystko-polega-na-tym-czego-ę-w-życiu-szuka-i-co-uważa-za-najważniejsze