Polskie Cytaty

Polskie Cytaty: . . . Polska polityka za polskie pieniądze. . . -Wincenty Witos


Polskie Cytaty: Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie. -Roman Dmowski


jestem-polakiem-a-więc-mam-obowiązki-polskie
Polskie Cytaty: Wolę polskie gówno w polu, niż fijołki w Neapolu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Polskie Cytaty: Polskie wydało go plemię, wstrzymał słońce, ruszył ziemię! -Jan Nepomucen Kamiński


polskie-wydało-go-plemię-wstrzymał-słoń-ruszył-ziemię
Polskie Cytaty: Jes­tem Po­lakiem, więc mam obo­wiązki polskie. -Roman Dmowski


jes­tem-po­lakiem-więc-mam-obo­wiązki-polskie
Polskie Cytaty: Prawa są polskie jako pajęczyna: pan się przebije, uwięźnie chudzina. -Wespazjan Hieronim Kochowski


Polskie Cytaty: Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskie nie jest. -Maria Dąbrowska


wartość-polaka-mierzy-ę-stosunkiem-do-tego-co-polskie-nie-jest
Polskie Cytaty: Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r. -Cris


raj­ska-woń-w sadzie-zak­witły-jabłonie-i-ko­kosy-polskie-kasz-15042016r
Polskie Cytaty: Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. -Stefan Żeromski


trzeba-rozrywać-rany-polskie-żeby-ę-nie-zabliźły-błoną-podłoś
Polskie Cytaty: Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował. -Stanisław Brzozowski


słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
Polskie Cytaty: Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie, a to za oknem było i miało polskie imię. -Julian Tuwim


szukałem-tego-w-paryżu-szukałem-w-berlinie-i-rzymie-a-to-za-oknem-było-i-miało-polskie-imię
Polskie Cytaty: Nawet za Jana Chrzciciela polskiej muzyki się nie uważam a przyjścia jego chciałbym dożyć. Chciałbym tylko napisać i zostawić abecadło tego, co naprawdę polskie, a nauczyć odrzucać polskość fałszowaną. -Fryderyk Chopin


Polskie Cytaty: Sy­noni­my Polskie Kur­cze – ko­bieta roz­wiązła, np.: Co to kur­cze ma być? Gu­zik – ludzkie ek­stre­my, np.: Gu­zik mnie to obchodzi. -Tsanyo


sy­noni­my-polskie-kur­cze- ko­bieta-roz­wiązła-np-co to kur­cze- być-gu­zik- ludzkie-ek­stre­my-np-gu­zik-mnie-to obchodzi
Polskie Cytaty: Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym. -Woodrow Wilson