Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty

Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość. -Robert Mallet


dobre-pomysły-nie-mają-przeszłoś-mają-tylko-przyszłość
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Żony często mają znakomite pomysły, mężowie jednak nie zawsze okazują im za to wdzięczność. -Jaroslav Seifert


Żony-często-mają-znakomite-pomysły-mężowie-jednak-nie-zawsze-okazują-im-za-to-wdzięczność
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Wszys­tkie dusze mają styg­ma­ty przeszłości ~ świado­mość za­leży od jaźni. -Papużka


wszys­tkie-dusze-mają-styg­­ty-przeszłoś-~ świado­mość-za­ży-od jaź
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46


nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości. -stokrotka123


Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Czasem jasna myśl podsuwa ciemne pomysły. -Elżbieta Grabosz


czasem-jasna-myśl-podsuwa-ciemne-pomysły
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Nieważne skąd czerpiesz pomysły – ważne dokąd Cię zawiodą -Jean-Luc Godard


nieważne-skąd-czerpiesz-pomysły-ważne-dokąd-cię-zawiodą
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Dobre pomysły można kupić za grosze, złe rozdają za darmo. -Dough Horton


dobre-pomysły-można-kupić-za-grosze-złe-rozdają-za-darmo
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Nie ma usprawiedliwienia dla złych reklam. Pierwszą wymówką są zawsze pieniądze, ale dobre pomysły nie zaczynają się od dużych budżetów. -Knut Georg Andersen


nie-usprawiedliwienia-dla-złych-reklam-pierwszą-wymówką-są-zawsze-pieniądze-ale-dobre-pomysły-nie-zaczynają-ę-od-żych-budżów
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie. -Agata Christie


pomysły-moich-powieś-kryminalnych-znajduję-zmywając-jest-to-zajęcie-tak-głupie-że-zawsze-rodzi-we-mnie-myśl-o-zabójstwie
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Są aniołowie mający szatańskie pomysły, są szatani mający anielską cierpliwość. -Lech Nawrocki


są-aniołowie-mający-szatańskie-pomysły-są-szatani-mający-anielską-cierpliwość
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: I kobieta, i kwiat mają dni swoje. Nie mają lat. -Jan Sztaudynger


i-kobieta-i-kwiat-mają-dni-swoje-nie-mają-lat
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Oto rewanż przedmiotów: nie mają własnego życia, ale mają życie uparte. -Anne Philipe


oto-rewanż-przedmiotów-nie-mają-własnego-życia-ale-mają-życie-uparte
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Polacy nie mają wrodzonej umiejętności gospodarowania, lecz mają wrodzony sentyment do ziemi. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


polacy-nie-mają-wrodzonej-umiejętnoś-gospodarowania-lecz-mają-wrodzony-sentyment-do-ziemi
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Uważaj­cie, bo mają broń, a nie mają wyjścia. -Ryszard Kapuściński


Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty: Zaz­droszczę młodym, że nie mają wspom­nień, lecz mi ich żal, że mają nadzieje. -Alfred Aleksander Konar


zaz­droszczę-młodym-że nie mają-wspom­nień-lecz-mi ich-żal-że mają-nadzieje
Pomysły Nie Mają Przeszłości Cytaty:


wyzwania-stawiane-ci-przez-życie-nie-mają-cię-sparaliżować-one-mają-pomóc-ci-odkryć-kim-jesteś