Porę I Rzecz Dobra Cytaty

Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza. -Andre Malraux


bojkot-to-dobra-rzecz-strajk-jeszcze-lepsza
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Praca, to dobra rzecz dla tych, co nie mają nic do roboty. -Henri Jeanson


praca-to-dobra-rzecz-dla-tych-co-nie-mają-nic-do-roboty
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej sobie za wiele. -Henryk Mann


wolność-to-dobra-rzecz-dlatego-trzeba-bardzo-uważać-ażeby-nikt-nie-brał-jej-sobie-za-wiele
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała! -Aliszer Nawoi


prawdziwość-słów-rzecz-dobra-gładkość-doskonała-lecz-krótkość-słów-prawdziwych-jakże-jest-wspaniała
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. -Izabela Wiśniewska


Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Miło poszaleć w porę. -Horacy


miło-poszaleć-w-porę
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Porę I Rzecz Dobra Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski


miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
Porę I Rzecz Dobra Cytaty: A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem... -Czesław Miłosz


a-więc-pamiętaj-w-trudną-porę-marzeń-masz-być-ambasadorem