Porządek Cytaty

Porządek Cytaty: Małżeństwo to porządek. Romans - to nieład. Porządek kieruje nas ku górze, w bezładzie tracimy nasze najlepsze siły nic w zamian nie zyskując. -Luise Rinser


małżeństwo-to-porządek-romans-to-nieład-porządek-kieruje-nas-ku-górze-w-bezładzie-tracimy-nasze-najlepsze-ły-nic-w-zamian-nie-zyskując
Porządek Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frédéric Amiel


Porządek Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frederic Amiel


Porządek Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Porządek Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Porządek Cytaty: Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam. -Tadeusz Kotarbiński


porządek-trze­ba-ro­bić-nieporządek-ro­bi ę-sam
Porządek Cytaty: Porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam. -Anonim


porządek-trzeba-robić-nieporządek-robi-ę-sam
Porządek Cytaty: Pierw ta­niec, następnie myśl. Ta­ki jest na­tural­ny porządek. -Samuel Beckett


pierw-­niec-następnie-myśl-ta­ki jest na­tural­ny-porządek
Porządek Cytaty: Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić. -Władysław Grzeszczyk


każdy-istniejący-porządek-to-do-siebie-że-trzeba-go-bez-przerwy-robić
Porządek Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel


porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Porządek Cytaty: Gdzie praca, porządek i wierność - tam nie brakuje nigdy radości. -Luc De Vauvenargues


gdzie-praca-porządek-i-wierność-tam-nie-brakuje-nigdy-radoś
Porządek Cytaty: Każdy żywy us­trój stwarza swój porządek kosztem porządku otoczenia. -Antoni Kępiński


każdy-żywy-us­trój-stwarza-swój-porządek-kosztem-porządku-otoczenia
Porządek Cytaty: Porządek mogę mieć tyl­ko w po­koju , bo w głowie mam to­tal­ny nie ład . -nasia


porządek-mogę-mieć-tyl­ko-w po­koju- bo w głowie-mam-to­tal­ny-nie ład
Porządek Cytaty: I co z te­go , że zro­biłam porządek na półkach? on wpadł i wszys­tko pop­rzew­ra­cał ... -nasia


i co z te­go- że zro­biłam-porządek-na półkach-on wpadł-i wszys­tko-pop­rzew­ra­cał
Porządek Cytaty: Porządek jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem odpowiedniego dla każdego z nich miejsca. -Augustyn Św


porządek-jest-rozmieszczeniem-równych-i-nierównych-rzeczy-z-wyznaczeniem-odpowiedniego-dla-każdego-z-nich-miejsca
Porządek Cytaty: Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew. -Simone Weil


za-każdym-razem-gdy-znosimy-ból-możemy-sobie-rzetelnie-powiedzieć-że-to-świat-porządek-świata-wchodzi-nam-w-krew
Porządek Cytaty: Rewolucje przeprowadzają ludzie aktywni, jednostronni fanatycy, geniusze samoograniczenia. Oni to w kilka godzin lub dni obalają stary porządek. -Borys Pasternak


rewolucje-przeprowadzają-ludzie-aktywni-jednostronni-fanatycy-geniusze-samoograniczenia-oni-to-w-kilka-godzin-lub-dni-obalają-stary-porządek
Porządek Cytaty: Porządek świata jest bolesny. Nie oznacza to jednak, że jest zły. -Anna Kamieńska


porządek-świata-jest-bolesny-nie-oznacza-to-jednak-że-jest-zły