Porządkuje Swe Cytaty

Porządkuje Swe Cytaty: Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
Porządkuje Swe Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Porządkuje Swe Cytaty: Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu od­daję się w tym słod­kim zatraceniu two­je us­ta tak gorące i czułe roz­chy­lam swe uda niechcąco mruczę i od­dycham głęboko gdy twa dłoń do­tyka me łono i dreszcz mnie przenika i slyszę głos słowika nie...to tyl­ko zmysły swe tracę i w głowie mi huczy, puls mi wariuje spi­jam ciebie jak wodę.   -czarna mamba


Porządkuje Swe Cytaty: Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać  -Mitria


Porządkuje Swe Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
Porządkuje Swe Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki


każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Porządkuje Swe Cytaty: Nikt swe­go gar­bu nie widzi. -Samuel Adalberg


Porządkuje Swe Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz


daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Porządkuje Swe Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław


Porządkuje Swe Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim


należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
Porządkuje Swe Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz


człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
Porządkuje Swe Cytaty: Swe gęsi za łabędzie uważać każdy rad. -Remigiusz Kwiatkowski


Porządkuje Swe Cytaty: Nie pożądaj żony bliźniego swe­go nadaremno. -Julian Tuwim


nie-pożądaj-żony-bliźniego-swe­go-nadaremno
Porządkuje Swe Cytaty: Nikt nie może uciec od swe­go przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie może-uciec-od swe­go-przeznaczenia
Porządkuje Swe Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer


to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Porządkuje Swe Cytaty: Ludzie używają słów tyl­ko po to, by uk­ryć swe myśli. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Porządkuje Swe Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II


książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Porządkuje Swe Cytaty: Polacy są zbyt inteligentni jak na swe położenie geograficzne. -Jarosław Iwaszkiewicz


polacy-są-zbyt-inteligentni-jak-na-swe-położenie-geograficzne