Posługiwać Cytaty

Posługiwać Cytaty: Miejcie odwagę posługiwać się rozumem. -Emanuel Kant


miejcie-odwagę-posługiwać-ę-rozumem
Posługiwać Cytaty: Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek. -William Shakespeare


nie-próbuj-posługiwać-ę-autorytetem-tam-gdzie-wystarczy-rozsądek
Posługiwać Cytaty: Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać. -Baltazar Gracian Y Morales


należy-znać-szczęśliwych-po-to-żeby-móc-ę-nimi-posługiwać-i-nieszczęśliwych-po-to-żeby-ich-unikać
Posługiwać Cytaty: Można posługiwać się rozumem dla popisu, a pożytkować go tylko w niewielkiej mierze dla samego siebie. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


można-posługiwać-ę-rozumem-dla-popisu-a-pożytkować-go-tylko-w-niewielkiej-mierze-dla-samego-siebie
Posługiwać Cytaty: Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej nakazy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać niczym maską. -Karol Fourier


moralność-prowadzi-do-zguby-tego-kto-usiłuje-skrupulatnie-stosować-jej-nakazy-w-praktyce-a-zapewnia-dobrobyt-temu-kto-ę-ą-umie-posługiwać
Posługiwać Cytaty: Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać. -Maria Kuncewicz


twórczość-zaczyna-ę-z-chwilą-przekroczenia-granicy-konwencji-którą-opanowało-ę-już-tak-dobrze-że-w-dalszym-ągu-nie-trzeba-ę-ą