Posiadania Cytaty

Posiadania Cytaty: Nasze szczęście nie zależy od posiadania rzeczy, lecz od posiadania radości -Michel de Montaigne


nasze-szczęście-nie-zależy-od-posiadania-rzeczy-lecz-od-posiadania-radoś
Posiadania Cytaty: Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago


wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
Posiadania Cytaty: Młodość - to jedyna rzecz godna posiadania. -Oscar Wilde


młodość-to-jedyna-rzecz-godna-posiadania
Posiadania Cytaty: Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania. -Rosalina Lisboa Coelho


miłość-jest-jedyną-formą-prawdziwego-posiadania
Posiadania Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko


przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Posiadania Cytaty: Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. -Antoine De Saint - Exupery


nawet-w-obliczu-śmierci-przyjemna-jest-świadomość-posiadania-przyjaciela
Posiadania Cytaty: Nie zgadzam się z tobą, ale zawsze bronił będę twego prawa do posiadania własnego zdania. -Wolter


nie-zgadzam-ę-z-tobą-ale-zawsze-bronił-będę-twego-prawa-do-posiadania-własnego-zdania
Posiadania Cytaty: A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. J 15,15 -Biblia


a-śli-wiemy-że-wysłuchuje-wszystkich-naszych-próśb-pewni-jesteśmy-również-posiadania-tego-o-cośmy-go-prosili-j-1515
Posiadania Cytaty: Jesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania. -Giovanni Guareschi


jesteśmy-pokoleniem-które-powoli-przestaje-korzystać-ze-swych-nóg-jedynie-kobiety-zdają-sobie-sprawę-z-ich-posiadania
Posiadania Cytaty: Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald


ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Posiadania Cytaty: If you are always guided by other people's opinion , what's the point of having your own ? Jezeli zawsze kierujesz się opinią innych ludzi , jaki jest sens posiadania twojej własnej ? -Oscar Wilde


if-you-are-always-guided-by-other-people's-opinion-what's-the-point-of-having-your-own-jezeli-zawsze-kierujesz-ę-opinią-innych-ludzi-jaki-jest
Posiadania Cytaty: Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania. -Aldous Huxley


Żaden-instynkt-nawet-płciowy-nie-ulega-tak-łatwo-zboczeniom-jak-instynkt-posiadania
Posiadania Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? -Ludwik Van Beethoven


czyż-nasza-miłość-mogłaby-istnieć-bez-ofiary-bez-rezygnacji-z-pragnienia-posiadania-wszystkiego
Posiadania Cytaty: Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery


wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Posiadania Cytaty: Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć, jak oszczędność, przywłaszczanie i chciwość. -Robert Musil


Posiadania Cytaty: Zastanawiamy się zbyt mało: potrzeba posiadania trafnego rozeznania rzeczy ustępuje wobec innej potrzeby - odprężenia i pogrążenia się w błogim zapomnieniu. -Montesquieu


zastanawiamy-ę-zbyt-ło-potrzeba-posiadania-trafnego-rozeznania-rzeczy-ustępuje-wobec-innej-potrzeby-odprężenia-i-pogrążenia-ę-w-błogim
Posiadania Cytaty: Marzenie, które nam daje szczęście, jest rzeczywistością realniejszą i mniej zwodniczą od posiadania kopalni złota lub pola żyta, ale trzeba zasłużyć sobie na takie marzenia i uprawiać je z miłością... -Georges Duhamel


Posiadania Cytaty: Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. -Abraham Lincoln