Post łaskę Cytaty

Post łaskę Cytaty: Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Post łaskę Cytaty: Post ciała oczyszcza ducha. -Papillondenuit


Post łaskę Cytaty: Post mortem est nulla voluptas - po śmierci nie ma już przyjemności. -Małgorzata Musierowicz


Post łaskę Cytaty: Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post. -Antoni Czechow


elektryczność-i-para-zawierają-w-sobie-więcej-miłoś-do-ludzi-ż-czystość-seksualna-i-post
Post łaskę Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka


nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Post łaskę Cytaty: Każdy, kto nie ma poczucia humoru zdany jest na łaskę i niełaskę otoczenia. -William Rotsler


każdy-kto-nie-poczucia-humoru-zdany-jest-na-łaskę-i-niełaskę-otoczenia
Post łaskę Cytaty: Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem. -Marie Von Ebner - Eschenbach


okazywana-nam-miłość-której-nie-odczuwamy-jako-łaskę-i-szczęście-jest-dla-nas-ężarem
Post łaskę Cytaty: Zdumiewa mnie, jak wielu ludzi czuje się zdanych na łaskę nieznanych mocy i jak pieczołowicie to ukrywa. -Karol Jung


zdumiewa-mnie-jak-wielu-ludzi-czuje-ę-zdanych-na-łaskę-nieznanych-mocy-i-jak-pieczołowicie-to-ukrywa
Post łaskę Cytaty: Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . . -Paulo Coelho


bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
Post łaskę Cytaty: Panie! Proszę Cię dzisiaj nie o czas na to, bym mógł w nim uczynić jak najwięcej. Proszę Cię dziś o łaskę w tym czasie który mi dajesz, bym z pewnością i pokojem czynił to, czego Ty chcesz i co czynić powinienem. -Michel Quoist


Post łaskę Cytaty: zmęczenie da­je znać o sobie codzien­nie no­wa afera przez całe życie człowiek pra­cuje i grosze zbiera tym­cza­sem gru­be ryby te z post ko­munis­tycznej kliki da­lej żerują na nas aby po­siadać złote nocniki w oczy z uśmie­chem obleśnym szy­der­czo spoglądając mówią że nic nie wiedzą nad kłamstwem się nie jąkając *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77