Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty

Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Meżczyz­na to mężczyz­na. Ale przys­tojny mężczyz­na to zu­pełnie coś innego. -Louise de Vilmorin


meżczyz­na-to mężczyz­na-ale przys­tojny-mężczyz­na-to zu­pełnie-coś-innego
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału. -Alfred Aleksander Konar


tyl­ko-łomówny-przys­tojny-mężczyz­na-po­siada-dla-ko­biety-czar-za­gad­ko­woś-tyl­ko łomówna-piękna-ko­bieta-za­cieka­wia
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak. -Natsume Soseki


mężczyz­na-pożąda-ko­biety-ko­bieta-mężczyz­ny-kiedy ę-z tym-zdradzą-obo­-czują-niesmak
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty:


praw­dzi­wy-mężczyz­na-nie is­tnieje-to-tyl­ko-zbiór-wy­magań-i ocze­kiwań-kobiet
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo. -Marcel Achard


gdy­by-ko­biety-ubierały ę-tyl­ko-dla-jed­ne­go-mężczyz­ny-nie trwałoby-to tak-długo
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Jakże często uroczą ko­bietę od wspa­niałego mężczyz­ny dzieli tyl­ko dro­biazg: że są małżeństwem. -Gustaw Flaubert


jakże-często-uroczą-ko­bietę-od wspa­niałego-mężczyz­ny-dzieli-tyl­ko-dro­biazg-że są łżeństwem
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. -Mikołaj Gogol


ko­bieta-nie po­win­na-być-gor­sza-od anioła-mężczyz­na-zaś-tyl­ko-trochę-lep­szy-od diabła
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Mądry mężczyz­na po­winien zaślu­bić tyl­ko bar­dzo piękną ko­bietę. To mu po­może, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił. -Sacha Guitry


mądry-mężczyz­na-po­winien-zaślu­bić-tyl­ko-bar­dzo-piękną-ko­bietę-to mu po­może-aby w przyszłoś-ktoś-go od niej-uwolnił
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym. -Honoré de Balzac


u mężczyz­ny-wdzięczność-za mi­nione-roz­kosze-jest wie­czna-dla was-ko­biet-mężczyz­na-które­goście-kochały-jest niczym
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem. -Matka Teresa z Kalkuty


siłą-mężczyz­ny-jest ­go-cha­rak­ter-a łą-ko­biety-mężczyz­na-z charakterem
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Roz­kosze, ja­kie mężczyz­na czer­pie z miłości, są o ty­le uboższe od doz­nań ko­biety, że niedos­ta­tek przy­jem­ności mężczyz­na re­kom­pensu­je mno­gością przygód. -Diogenes Laertios z Cylicji


Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Gdy mężczyz­na i ko­bieta się po­biorą, stają się jed­nym ciałem; py­tanie tyl­ko czyim?  -Henry Louis Mencken


gdy-mężczyz­na-i ko­bieta ę-po­biorą-stają ę-jed­nym-ciałem-py­tanie-tyl­ko-czyim 
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Koszty postępu można obliczać w głupcach. -Mikołaj Gomez Davilla


Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Bezradność i niezadowolenie to pierwsze warunki postępu -Thomas Edison


bezradność-i-niezadowolenie-to-pierwsze-warunki-postępu
Postępu­je Tyl­ko Mężczyz­na Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz