Postępu­je Tyl­ko Cytaty

Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz


Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Bezradność i niezadowolenie to pierwsze warunki postępu -Thomas Edison


bezradność-i-niezadowolenie-to-pierwsze-warunki-postępu
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Koszty postępu można obliczać w głupcach. -Mikołaj Gomez Davilla


Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz


doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Największym wrogiem postępu nie jest błąd lecz lenistwo. -Henry Thomas Buckl


największym-wrogiem-postępu-nie-jest-błąd-lecz-lenistwo
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Kto postępu­je według re­guł, naj­częściej wyw­ra­ca się o przypadek. -Wojciech Bartoszewski


kto-postępu­-według-re­guł-naj­częściej-wyw­ra­ca ę-o przypadek
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu? -Stanisław Lem


kiedy-kanibal-używa-noża-i-widelca-czy-jest-to-oznaką-postępu
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Nie ma postępu bytu bez jakiejś tajemniczej daniny łez, krwi i grzechu. -Pierre Teilhard de Chardin


nie-postępu-bytu-bez-jakiejś-tajemniczej-daniny-łez-krwi-i-grzechu
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu


nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Bierność i brak wszelkich pożądań stanowią większą przeszkodę do postępu niż najfałszywsze skierowanie energii. -John Stuart Mill


bierność-i-brak-wszelkich-pożądań-stanowią-większą-przeszkodę-do-postępu-ż-najfałszywsze-skierowanie-energii
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Ot! Nastał wiek postępu, daj Boże mu zdrowie! Już nam teraz obecność i przeszłość nie w głowie. -Ludwik Kondratowicz


ot-nastał-wiek-postępu-daj-boże-mu-zdrowie-już-nam-teraz-obecność-i-przeszłość-nie-w-głowie
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy. -Bertrand Russell


badania-w-dziedzinie-medycyny-dokonały-tak-olbrzymiego-postępu-że-dziś-praktycznie-biorąc-nikt-już-nie-jest-zdrowy
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie. -Maria Dąbrowska


so­lidar­ność-miłość-god­ność- do­piero-w imię-tych-rzeczy-postępu­jemy-jak ludzie
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Bier­ność i brak wszel­kich pożądań sta­nowią większą przeszkodę do postępu niż naj­fałszyw­sze skiero­wanie energii. -John Stuart Mill


bier­ność-i brak-wszel­kich-pożądań-sta­nowią-większą-przeszkodę-do postępu-ż-naj­fałszyw­sze-skiero­wanie-energii
Postępu­je Tyl­ko Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier


nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny