Potrzeb Aż Cytaty

Potrzeb Aż Cytaty: Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii. -Montesquieu


prawodawcy-rzymscy-różą-ę-od-prawodawców-innych-łudów-w-tym-jak-mi-ę-zdaje-że-pierwsi-stworzyli-religię-dla-potrzeb-państwa-inni-zaś
Potrzeb Aż Cytaty: Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain


cywilizacja-to-niekończący-ę-ąg-potrzeb-których-nie-potrzebujemy
Potrzeb Aż Cytaty: Zwierzę zna umiar swoich potrzeb, ale człowiek nie. -Demokryt


zwierzę-zna-umiar-swoich-potrzeb-ale-człowiek-nie
Potrzeb Aż Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Potrzeb Aż Cytaty: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb. -Wolter


wszyscy-ludzie-byliby-sobie-równi-gdyby-nie-mieli-potrzeb
Potrzeb Aż Cytaty: Twoja miłość winna się dostosować do potrzeb innych ludzi, a nie twoich. -Escriva de Balaguer


twoja-miłość-winna-ę-dostosować-do-potrzeb-innych-ludzi-a-nie-twoich
Potrzeb Aż Cytaty: Zmysłowość jest symboliką pewnych potrzeb duchowych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest-symboliką-pewnych-potrzeb-duchowych-nie-dających-ę-zaspokoić
Potrzeb Aż Cytaty: Człowiek rozsądny dostosowuje się do otoczenia, nierozsądny próbuje naginać otoczenie do swoich potrzeb. Więc postęp zawdzięczamy nierozsądnym. -George Bernard Shaw


człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-otoczenia-nierozsądny-próbuje-naginać-otoczenie-do-swoich-potrzeb-więc-postęp-zawdzięczamy-nierozsądnym
Potrzeb Aż Cytaty: Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu. -Albert Einstein


wszystko-co-ludzkość-dotychczas-uczyniła-i-wymyśliła-wzięło-ę-z-dążenia-człowieka-do-zaspokojenia-swych-najgłębszych-potrzeb-i
Potrzeb Aż Cytaty: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb. -Karol Marks


każdy-według-swych-zdolnoś-każdemu-według-jego-potrzeb
Potrzeb Aż Cytaty: Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności. -Janusz Detrych


badanie-problemów-ekologicznych-ujawniło-problem-antypotrzeby-wśród-różnych-elementarnych-potrzeb-znajduje-ę-wiele-bardzo-dziwnych-których
Potrzeb Aż Cytaty: Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb. -Isolde Kurz


kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
Potrzeb Aż Cytaty: Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla trwania w wieczności. -Antoine De Saint - Exupery


nie-spodziewajcie-ę-niczego-po-człowieku-który-pracuje-wyłącznie-dla-potrzeb-własnego-życia-a-nie-dla-trwania-w-wiecznoś
Potrzeb Aż Cytaty: Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności. -Antoine De Saint - Exupery


nie-spodziewajcie-ę-niczego-po-człowieku-który-pracuje-wyłącznie-dla-potrzeb-własnego-życia-a-nie-dla-swego-trwania-w-wiecznoś
Potrzeb Aż Cytaty: Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna. -Mundek


Potrzeb Aż Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda