Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty

Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. -Charles Wilp


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Z miłością jest jak z elektrycznością: najpierw wysokie napięcie, potem prąd słaby, a w końcu prąd zmienny. -Jacques Tati


z-miłośą-jest-jak-z-elektrycznośą-najpierw-wysokie-napięcie-potem-prąd-słaby-a-w-końcu-prąd-zmienny
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd. -Stanisław Lem


religia-jest-ludziom-potrzebna-tak-jak-potrzebna-jest-nadzieja-na-życie-wieczne-na-spotkanie-drogich-zmarłych-wiekuiste-szczęście-itd
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny. -Montesquieu


Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji. -George Godyer


Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu. -Benjamin Britten


z nauką-jest jak z wiosłowa­niem-pod-prąd-sko­ro tyl­ko-zap­rzes­­niesz-pra­cy-za­raz-spycha-ę-do tyłu
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna. -Paweł Góra


z-bronią-jest-jak-z-ludźmi-zawsze-ę-psuje-kiedy-jest-najbardziej-potrzebna
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd -Stanisław Jerzy Lec


by-dojść-do-źródła-trzeba-płynąć-pod-prąd
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: By dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd. -Stanisław Jerzy Lec


by-dotrzeć-do-źródła-trzeba-płynąć-pod-prąd
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Płynie się zaw­sze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. -Zbigniew Herbert


płynie ę-zaw­sze-do źródeł-pod-prąd-z prądem-płyną-śmiecie
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę. -Woodrow Wilson


tylko-ten-kto-płynie-pod-prąd-jest-w-stanie-ocenić-jego-łę
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Uczenie się jest podobne do wiosłowania pod prąd, nie płynąć do przodu, znaczy być znoszonym w dół. -przysłowie chińskie


uczenie-ę-jest-podobne-do-wiosłowania-pod-prąd-nie-płynąć-do-przodu-znaczy-być-znoszonym-w-dół
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Pi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżku i na talerzu. -Papużka


pi­kan­te­ria-jest potrzebna-w-łóżku-i na talerzu
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Pokorni ludzie idą zawsze z prądem. Niepokorni próbują iść pod prąd.Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych! -Bernard Shaw


pokorni-ludzie-idą-zawsze-z-prądem-niepokorni-próbują-iść-pod-prądcały-postęp-ludzkoś-ży-dlatego-w-rękach-niepokornych
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Niedoskonałych należy kochać; doskonałym miłość nie jest potrzebna. -Oscar Wilde


niedoskonałych-należy-kochać-doskonałym-miłość-nie-jest-potrzebna
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Na­pawa mnie spokój i beztroska. Chwi­la choć ulotna, Jakże piękna i potrzebna. -Aleksandra_Czarna


na­pawa-mnie-spokój-i beztroska-chwi­-choć-ulotna-jakże-piękna-i potrzebna
Potrzebna Produktowi Jak Prąd Cytaty: Pew­ność w tym życiu Cza­sem śle­pa i błędna Bar­dzo potrzebna  -Nisaetus


pew­ność-w tym-życiu-cza­sem-ś­pa-i błędna-bar­dzo-potrzebna