Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty

Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Nieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzi mogących poświęcić im swoją uwagę. -Simone Weil


nieszczęśliwi-najbardziej-potrzebują-ludzi-mogących-poświęć-im-swoją-uwagę
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.” -Anthony de Mello


Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Poświęcić siebie samego to nie sztuka, trudniej, poświęcić kogoś, kogo się kocha. -Anonim


poświęć-siebie-samego-to-nie-sztuka-trudniej-poświęć-kogoś-kogo-ę-kocha
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


wszystko-należy-poświęć-człowiekowi-tylko-nie-innych-ludzi
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska


spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Nikt chy­ba nie może liczyć na to, że ja­ko oku­pant zys­ka so­bie po­pular­ność. A co da się osiągnąć? Niez­naczne korzyści ma­terial­ne prze­ciw­sta­wione niena­wiści całego na­rodu? Większość ener­gii i tak trze­ba poświęcić na trzy­manie ludzi w ry­zach. Naród jest jak moc­na, sprężys­ta trzci­na - można ją przy­giąć, ale nie złamać. -Margit Sandemo


Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Serca potrzebują przyjaciół. -Linda Macfarlane


Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Są wartości, dla których warto życie poświęcić. -Anonim


są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. -Albert Chmielowski


dla-zjednoczenia-z-bogiem-należy-poświęć-wszystko
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. -Oscar Wilde


to-nie-doskonali-lecz-niedoskonali-potrzebują-naszej-miłoś
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich. -Stanisław Jerzy Lec


są-tacy-co-nie-potrzebują-nocy-ciemność-promieniuje-z-nich
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Łóżka nie potrzebują już poduszek, bo brakuje głów. -Francois Chateaubriand


Łóżka-nie-potrzebują-już-poduszek-bo-brakuje-głów
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Ci są najszczęśliwsi i najbliżsi bogów, którzy nie potrzebują niczego. -Sokrates


ci-są-najszczęśliwsi-i-najbliż-bogów-którzy-nie-potrzebują-niczego
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić. -Tadeusz Kościuszko


to-jest-czas-w-którym-trzeba-poświęć-wiele-żeby-wszystko-ocalić
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Dla osiągnięcia celu politycznego można poświęcić w ofierze połowę ludzkości. -Mao Zedong


dla-osiągnięcia-celu-politycznego-można-poświęć-w-ofierze-połowę-ludzkoś
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Dla osiągnięcia ce­lu po­lityczne­go można poświęcić w ofie­rze połowę ludzkości. -Mao Zedong (Mao Tse-tung)


dla-osiągnięcia-­lu-po­lityczne­go-można-poświęć-w ofie­rze-połowę-ludzkoś
Potrzebują Ludzi Mogących Poświęcić Im Cytaty: Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...] -Fernando Pessoa