Potrzeby I Cytaty

Potrzeby I Cytaty: Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby. -Stefan Kisielewski


Potrzeby I Cytaty: Oceniam potrzeby światowego rynku na około pięć komputerów. -Thomas Watson


oceniam-potrzeby-światowego-rynku-na-około-pięć-komputerów
Potrzeby I Cytaty: Próżniacy nie mają potrzeby wiedzieć, która jest godzina. -Ignacy Piotr Legatowicz


próżniacy-nie-mają-potrzeby-wiedzieć-która-jest-godzina
Potrzeby I Cytaty: Czasami cierpimy, dlatego, że mamy zbyt wyszukane upodobania i sztuczne potrzeby. -Henri Bergson


czasami-cierpimy-dlatego-że-mamy-zbyt-wyszukane-upodobania-i-sztuczne-potrzeby
Potrzeby I Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer


le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
Potrzeby I Cytaty: Grzesznie przyjemnie czyniąc Spełniam potrzeby włas­ne­go ciała To­bie rozum odbierając  -Senqa


grzesznie-przyjemnie-czyniąc-spełniam-potrzeby-włas­ne­go-ciała-to­bie-rozum-odbierając 
Potrzeby I Cytaty: Nie ma ludzi niezastąpionych. W razie potrzeby szewcy pieką ciastka, a głupcy uczą filozofii. -Anonim


nie-ludzi-niezastąpionych-w-razie-potrzeby-szewcy-pieką-ciastka-a-głupcy-uczą-filozofii
Potrzeby I Cytaty: Większość z nas kocha z potrzeby kochania, a nie dlatego, że znaleźliśmy kogoś godnego miłości. -N. Giovanni


większość-z-nas-kocha-z-potrzeby-kochania-a-nie-dlatego-że-znaleźliśmy-kogoś-godnego-miłoś
Potrzeby I Cytaty: Nic tak kobiety nie upiększa, jak żądza podobania się zaczerpnięta z potrzeby kochania. -Sanial Dubay


nic-tak-kobiety-nie-upiększa-jak-żądza-podobania-ę-zaczerpnię-z-potrzeby-kochania
Potrzeby I Cytaty: Podobnie jak rzeczy pierwszej potrzeby - ognia i wody - przyjaźni potrzebujemy przez cały czas. -Cyceron


podobnie-jak-rzeczy-pierwszej-potrzeby-ognia-i-wody-przyjaź-potrzebujemy-przez-cały-czas
Potrzeby I Cytaty: Złe wieści niewątpliwie zawsze docierają na czas, bez potrzeby popędzania ich elektrycznością dookoła świata. -Archibald Joseph Cronin


złe-wieś-niewątpliwie-zawsze-docierają-na-czas-bez-potrzeby-popędzania-ich-elektrycznośą-dookoła-świata
Potrzeby I Cytaty: Kiedy religia nakazuje poniechanie pracy, winna mieć wzgląd bardziej na potrzeby ludzi niż na wielkość istoty, którą czci. -Montesquieu


kiedy-religia-nakazuje-poniechanie-pracy-winna-mieć-wzgląd-bardziej-na-potrzeby-ludzi-ż-na-wielkość-istoty-którą-czci
Potrzeby I Cytaty: Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. -Artur Schopenhauer


lekarz-zna-choroby-człowieka-adwokat-jego-złe-działania-a-kapłan-jego-potrzeby
Potrzeby I Cytaty: Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy. -David Hockney


nie-potrzeby-wierzyć-w-to-co-artysta-mówi-trzeba-wierzyć-w-to-co-robi-tylko-to-ę-liczy
Potrzeby I Cytaty: Potrzeby się zaspokaja lub się je z ukrycia wywołuje. -Maria Dąbrowska


Potrzeby I Cytaty: Kto dziś tego, jutro innego zdania, niczym więcej nie jest tylko aktorem, który rolę według potrzeby odmienia. -Klementyna Hoffmanowa


kto-dziś-tego-jutro-innego-zdania-niczym-więcej-nie-jest-tylko-aktorem-który-rolę-według-potrzeby-odmienia
Potrzeby I Cytaty: Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber


miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Potrzeby I Cytaty: Oto bo­wiem człowiek i os­ta­teczna, jas­na de­finic­ja człowieka: mięśnie sprag­nione pra­cy, umysł pragnący tworzyć po­nad zwykłe, codzien­ne potrzeby. -John Steinbeck


oto-bo­wiem-człowiek-i os­­teczna-jas­na-de­finic­ja-człowieka-mięśnie-sprag­nione-pra­cy-umysł-pragnący-tworzyć-po­nad-zwykłe