Powaga Cytaty

Powaga Cytaty: Powaga jest ostatnią szansą ludzi płytkich. -Oscar Wilde


powaga-jest-ostatnią-szansą-ludzi-płytkich
Powaga Cytaty: Śmierć to taka powaga, obcość i oddalenie bezpowrotne. -Irena Solska


Śmierć-to-taka-powaga-obcość-i-oddalenie-bezpowrotne
Powaga Cytaty: Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny. -Zygmunt Krasiński


pokojem-myśli-i-powagą-ciała-dzieją-ę-wielkie-czyny
Powaga Cytaty: Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym d pokrycia braków ducha. -Francois de la Rochefoucauld


powaga-jest-obrządkiem-ciała-wymyślonym-d-pokrycia-braków-ducha
Powaga Cytaty: Życie jest o wiele za krótkie, aby traktować je ze śmiertelną powagą. -Anonim


Życie-jest-o-wiele-za-krótkie-aby-traktować-ze-śmiertelną-powagą
Powaga Cytaty: W głupocie zawarta jest powaga: gdyby lepiej nią pokierowano, mogłaby pomnożyć ilość arcydzieł. -Emil Cioran


w-głupocie-zawarta-jest-powaga-gdyby-lepiej-ą-pokierowano-mogłaby-pomnożyć-ilość-arcydzieł
Powaga Cytaty: Jako ogień a woda różno sobie chodzą, tak miłość a powaga nigdy się nie zgodzą. -Cyprian Kamil Kochanowski


jako-ogień-a-woda-różno-sobie-chodzą-tak-miłość-a-powaga-nigdy-ę-nie-zgodzą
Powaga Cytaty: Dzieci, pochłonięte jakąś fascynującą zabawą, tracą poczucie rzeczywistości. Zdolne są wtedy traktować swoje fantazje z całkowitą powagą. Postępowanie maniaków nacechowane jest zazwyczaj podobnym infantylizmem. . . -Jan Szczepański


Powaga Cytaty: Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. -Eduard Spranger


wszyscy-którym-powaga-życia-posiwiła-skronie-są-zgodni-z-tym-iż-ludzkie-życie-rozgrywa-ę-nad-przepaśą-nie-dającego-ę-wyrazić-cierpienia
Powaga Cytaty: Istnieje różnica między poważnym traktowaniem własnej pracy a poważnym traktowaniem samego siebie. W pierwszym przypadku powaga jest niezbędna, w drugim - fatalna w skutkach. -Margot Fonteyn


istnieje-różnica-między-poważnym-traktowaniem-własnej-pracy-a-poważnym-traktowaniem-samego-siebie-w-pierwszym-przypadku-powaga-jest-niezbędna
Powaga Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza