Powinien Gardzić Cytaty

Powinien Gardzić Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Powinien Gardzić Cytaty: Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać. -Charles de Gaulle


minister-nie-powinien-żalić-ę-na-gazety-nie-powinien-ich-nawet-czytać-powinien-pisać
Powinien Gardzić Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Powinien Gardzić Cytaty: Miłość i nienawiść to skrajności tego samego uczucia; nikt nie potrafi gardzić drugim gwałtowniej niż ten, kto wcześniej bezgranicznie kochał. -Adolf Heyduk


miłość-i-nienawiść-to-skrajnoś-tego-samego-uczucia-nikt-nie-potrafi-gardzić-drugim-gwałtowniej-ż-ten-kto-wcześniej-bezgranicznie-kochał
Powinien Gardzić Cytaty: Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą. -Narcyza Żmichowska


kto-chce-pisać-powinien-uczyć-a-kto-uczy-powinien-stanąć-przed-ludźmi-z-prawdą-już-ujętą
Powinien Gardzić Cytaty: Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo  -fyrfle


wol­ność-to po­lega-też-na tym-że nie mu­simy-kochać-wszys­tkich-ludzi-możemy-więc-też-niektóry­mi-gardzić-in­spi­rac­ja
Powinien Gardzić Cytaty: Most porozumienia nie powinien być zwodzony. -Urszula Zybura


most-porozumienia-nie-powinien-być-zwodzony
Powinien Gardzić Cytaty: To każdy powinien robić, do czego go Bóg przeznaczył. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Powinien Gardzić Cytaty: Poeta powinien być czytany, a nie oglądany. -Cecil Day - Lewis


poeta-powinien-być-czytany-a-nie-oglądany
Powinien Gardzić Cytaty: Nikt nie powinien wykorzystywać cudzej ignorancji. -Cyceron


nikt-nie-powinien-wykorzystywać-cudzej-ignorancji
Powinien Gardzić Cytaty: Ten kto zaczyna wojnę, powinien ją przegrać. -Matylda Canetti


ten-kto-zaczyna-wojnę-powinien-ją-przegrać
Powinien Gardzić Cytaty: I kaftan bezpieczeństwa powinien być na miarę szaleństwa. -Stanisław Jerzy Lec


i-kaftan-bezpieczeństwa-powinien-być-na-miarę-szaleństwa
Powinien Gardzić Cytaty: Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości. -Robert Browning


człowiek-powinien-ęgać-po-to-co-przewyższa-jego-możliwoś
Powinien Gardzić Cytaty: Gdy odpoczywają ręce, rozum nie powinien. -Krystyna Sylwestrzak


Powinien Gardzić Cytaty: Mężczyzna powinien być mężny, a kobieta zamężna. -Magdalena Samozwaniec


mężczyzna-powinien-być-mężny-a-kobieta-zamężna
Powinien Gardzić Cytaty: Mężczyzna powinien być mężny. Kobieta zamężna. -Anonim


mężczyzna-powinien-być-mężny-kobieta-zamężna
Powinien Gardzić Cytaty: Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Powinien Gardzić Cytaty: Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura


pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś