Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty

Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej. -Władysław Grzeszczyk


na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra.... -Henri Bergson


gdy-całe-życie-poświęło-ę-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobra
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Każda ścieżka może być dobra; tylko musi być wynikiem konkretnej decyzji -Albert Espinosa


każda-ścieżka-może-być-dobra-tylko-musi-być-wynikiem-konkretnej-decyzji
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska


wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. -Friedrich Nietzsche


ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. -Anton Czechow


w-człowieku-wszystko-powinno-być-piękne-i-twarz-i-ubranie-i-dusza-i-myśli
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. -Cyceron


Żadne-miejsce-nie-powinno-być-dla-ciebie-milsze-od-ojczyzny
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Przy rozwodach okolicznością łagodzącą powinno być to, że strony niegdyś działały w afekcie. -Magdalena Samozwaniec


przy-rozwodach-okolicznośą-łagodzącą-powinno-być-to-że-strony-niegdyś-działały-w-afekcie
Powinno Być Czynienie Dobra Cytaty: Iść za swoim powołaniem, wyszukać w wielkim polu pracy społecznej miejsce, gdzie można być najużyteczniejszym, orać swój zagon lub kopać sobie mogiłę zapomnienia, oto nasze zadanie, poza którym wszystko powinno nam być obojętne. -Hipolit Taine