Powinno Być Czynienie Cytaty

Powinno Być Czynienie Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Powinno Być Czynienie Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Powinno Być Czynienie Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Powinno Być Czynienie Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Powinno Być Czynienie Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Powinno Być Czynienie Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Powinno Być Czynienie Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Powinno Być Czynienie Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Powinno Być Czynienie Cytaty: Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska


wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone
Powinno Być Czynienie Cytaty: Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. -Friedrich Nietzsche


ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno
Powinno Być Czynienie Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Powinno Być Czynienie Cytaty: Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. -Cyceron


Żadne-miejsce-nie-powinno-być-dla-ciebie-milsze-od-ojczyzny
Powinno Być Czynienie Cytaty: W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. -Anton Czechow


w-człowieku-wszystko-powinno-być-piękne-i-twarz-i-ubranie-i-dusza-i-myśli
Powinno Być Czynienie Cytaty: Przy rozwodach okolicznością łagodzącą powinno być to, że strony niegdyś działały w afekcie. -Magdalena Samozwaniec


przy-rozwodach-okolicznośą-łagodzącą-powinno-być-to-że-strony-niegdyś-działały-w-afekcie
Powinno Być Czynienie Cytaty: Iść za swoim powołaniem, wyszukać w wielkim polu pracy społecznej miejsce, gdzie można być najużyteczniejszym, orać swój zagon lub kopać sobie mogiłę zapomnienia, oto nasze zadanie, poza którym wszystko powinno nam być obojętne. -Hipolit Taine


Powinno Być Czynienie Cytaty: Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. -Albert Einstein


wszystko-powinno-być-tak-proste-jak-to-tylko-możliwe-ale-nie-prostsze
Powinno Być Czynienie Cytaty: Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym. -Woodrow Wilson


Powinno Być Czynienie Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu