Powinno Się Raczej Cytaty

Powinno Się Raczej Cytaty: To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski


to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Powinno Się Raczej Cytaty: Niektórzy owie mają rozwiązania dla problemów które nie istnieją ów powinno się nauczyć, aby poszukiwać okazji raczej niż problemów. -Attila the Hun


niektórzy-owie-mają-rozwiązania-dla-problemów-które-nie-istnieją-ów-powinno-ę-nauczyć-aby-poszukiwać-okazji-raczej-ż-problemów
Powinno Się Raczej Cytaty: Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł do -Montesquieu


Powinno Się Raczej Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Powinno Się Raczej Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Powinno Się Raczej Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Powinno Się Raczej Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Powinno Się Raczej Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Powinno Się Raczej Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Powinno Się Raczej Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Powinno Się Raczej Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Powinno Się Raczej Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Powinno Się Raczej Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Powinno Się Raczej Cytaty: Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy. -Tom Peters


wsłuchiwanie-ę-w-głos-klientów-powinno-stać-ę-biznesem-każdej-firmy
Powinno Się Raczej Cytaty: Wszystko powinno się upraszczać o ile to możliwe, ale nie bardziej. -Albert Einstein


wszystko-powinno-ę-upraszczać-o-ile-to-możliwe-ale-nie-bardziej
Powinno Się Raczej Cytaty: W normalnej przebudowie społecznej nie powinno się jednych krzywd zastępować innymi. -Maria Dąbrowska


w-normalnej-przebudowie-społecznej-nie-powinno-ę-jednych-krzywd-zastępować-innymi
Powinno Się Raczej Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore


powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Powinno Się Raczej Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciwko potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honoré de Balzac


w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciwko-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu