Powinno Się Cytaty

Powinno Się Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Powinno Się Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Powinno Się Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Powinno Się Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Powinno Się Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Powinno Się Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Powinno Się Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Powinno Się Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Powinno Się Cytaty: Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy. -Tom Peters


wsłuchiwanie-ę-w-głos-klientów-powinno-stać-ę-biznesem-każdej-firmy
Powinno Się Cytaty: Wszystko powinno się upraszczać o ile to możliwe, ale nie bardziej. -Albert Einstein


wszystko-powinno-ę-upraszczać-o-ile-to-możliwe-ale-nie-bardziej
Powinno Się Cytaty: W normalnej przebudowie społecznej nie powinno się jednych krzywd zastępować innymi. -Maria Dąbrowska


w-normalnej-przebudowie-społecznej-nie-powinno-ę-jednych-krzywd-zastępować-innymi
Powinno Się Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore


powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Powinno Się Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honore de Balzac


w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciw-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu
Powinno Się Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciwko potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honoré de Balzac


w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciwko-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu
Powinno Się Cytaty: Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs sobie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest się głodnym. -Albert Chmielowski


powinno-ę-być-jak-chleb-który-dla-wszystkich-ży-na-stole-z-którego-każdy-może-kęs-sobie-ukroić-nakarmić-ę-żeli-jest-ę-głodnym
Powinno Się Cytaty: Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu. -Oscar Wilde


należy-zawsze-być-zakochanym-jest-to-powód-dla-którego-nie-powinno-ę-nigdy-brać-ślubu
Powinno Się Cytaty: Powinno powstać nowe prawo. Ilekroć przestępca okazuje się mądrzejszy od praw, które naruszył, bezkarny jest. -Antoni Słonimski


powinno-powstać-nowe-prawo-ilekroć-przestępca-okazuje-ę-mądrzejszy-od-praw-które-naruszył-bezkarny-jest
Powinno Się Cytaty: Osobom, które nie znają się co najmniej od sześciu miesięcy nie powinno się pozwalać na małżeństwo. -Napoleon Bonaparte


osobom-które-nie-znają-ę-co-najmniej-od-sześciu-miesięcy-nie-powinno-ę-pozwalać-na-łżeństwo