Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Nie jeden program rozpadł się z powodu braku jednego właściwego gwoździa. -Krystyna Sylwestrzak
nie-jeden-program-rozpadł-ę-z-powodu-braku-jednego-właściwego-gwoździa
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald
ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal. -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Istnieją kobiety, które działają jak szczypce do wyszarpywania gwoździa miłości. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-kobiety-które-działają-jak-szczypce-do-wyszarpywania-gwoździa-miłoś
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta. -Robert Musil
niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca. -Franz Hyber
także-wierzący-nie-mogą-być-jednego-zdania-nakaż-no-im-jednak-być-jednego-serca
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi. -Wolter
przekonanie-że-dziewictwo-jest-cnotą-powstało-w-wyniku-myślenia-przesądnego-właściwego-ludzkiemu-umysłowi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia. -Elżbieta Grabosz
w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk
jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd w swych dziejach ludzkość stoi dziś na rozdrożu. Jedna droga prowadzi w rozpacz i skrajną beznadziejność, druga w totalne unicestwienie. Módlmy się o mądrość właściwego wyboru. -Woody Allen
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Ideał braku: Brak drak. -Tadeusz Fangrat
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Z braku przeciwnika marnieje odwaga. -Seneka Młodszy
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. -Galileusz
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Z braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz
z-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Nagość jest kochanką braku wyobraźni. -Anonim
nagość-jest-kochanką-braku-wyobraź
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: W braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz
w-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. -Wacław Berent
giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika. -Mieczysław Jastrun
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zawsze sie znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi -Albert Camus
zawsze-sie-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz
z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi. -Albert Camus
zawsze-ę-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles
cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu. -Anna Kowalska
czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości. -Kartezjusz
nie-być-użytecznym-dla-nikogo-świadczy-o-braku-wartoś
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit
je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy
im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles
cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Młodość uśmiecha się bez powodu. -Oscar Wilde
młodość-uśmiecha-ę-bez-powodu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego. -Margaret Atwood
wystarczy-tylko-przyznać-ę-do-braku-talentu-by-człowieka-uznano-za-mądrego
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Kobiety kochają mężczyzn z powodu ich błędów. -Oscar Wilde
kobiety-kochają-mężczyzn-z-powodu-ich-błędów
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona
uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu. -Epikur
wtedy-tylko-odczuwamy-potrzebę-przyjemnoś-gdy-z-jej-braku-doznajemy-bólu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. -Niels Bohr
wiedza-to-władza-ale-niewiedza-niestety-nie-oznacza-jeszcze-braku-władzy
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru