Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty

Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika. -Mieczysław Jastrun


Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zawsze sie znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi -Albert Camus


zawsze-sie-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz


z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi. -Albert Camus


zawsze-ę-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu. -Anna Kowalska


czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości. -Kartezjusz


nie-być-użytecznym-dla-nikogo-świadczy-o-braku-wartoś
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit


je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy


im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Młodość uśmiecha się bez powodu. -Oscar Wilde


młodość-uśmiecha-ę-bez-powodu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego. -Margaret Atwood


wystarczy-tylko-przyznać-ę-do-braku-talentu-by-człowieka-uznano-za-mądrego
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Kobiety kochają mężczyzn z powodu ich błędów. -Oscar Wilde


kobiety-kochają-mężczyzn-z-powodu-ich-błędów
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona


uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu. -Epikur


wtedy-tylko-odczuwamy-potrzebę-przyjemnoś-gdy-z-jej-braku-doznajemy-bólu
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. -Niels Bohr


wiedza-to-władza-ale-niewiedza-niestety-nie-oznacza-jeszcze-braku-władzy
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska


ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Powodu Braku Jednego Właściwego Gwoździa Cytaty: Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. -Daniel Dafoe


wszelkie-niezadowolenie-z-tego-czego-nam-brak-płynie-z-braku-wdzięcznoś-za-to-co-posiadamy