Powoli Zabija Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Powoli Zabija Cytaty: Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija. -Anonim
zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
Powoli Zabija Cytaty: umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Powoli Zabija Cytaty: śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/  -Odys syn Laertesa
Powoli Zabija Cytaty: Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...?  -opuszczona
cze­kanie-na ciebie-mnie-zabija-brak-wiado­moś-od ciebie-też-mnie-zabija-czy-ty chcesz-mnie-zabić 
Powoli Zabija Cytaty: Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. -Jerzy Liebert
uczę-ę-ciebie-człowieku-powoli-ę-uczę-powoli-od-tego-uczenia-trudnego-raduje-ę-serce-i-boli
Powoli Zabija Cytaty: Interpretacja zabija fakty. -Anonim
interpretacja-zabija-fakty
Powoli Zabija Cytaty: Logika zabija życie. -Antoine De Saint - Exupery
Powoli Zabija Cytaty: Bezmyślność zabija. Innych. -Stanisław Jerzy Lec
Powoli Zabija Cytaty: Śpiesz się powoli! -Anonim
Powoli Zabija Cytaty: Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija. -Neil Gaiman
każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
Powoli Zabija Cytaty: Satyra zabija, nie obraża. -Stanisław Jerzy Lec
Powoli Zabija Cytaty: Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. -Artur Schopenhauer
Powoli Zabija Cytaty: Mów szybko, czytaj powoli. -Anonim
mów-szybko-czytaj-powoli
Powoli Zabija Cytaty: Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli. -Artur Schopenhauer
Powoli Zabija Cytaty: Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. -Franciszek Bacon
Powoli Zabija Cytaty: Dlatego czas tak powoli mija. -Karl Kraus
dlatego-czas-tak-powoli-mija
Powoli Zabija Cytaty: Śpiesz się powoli, a unikniesz błędów. -Sofokles
Śpiesz-ę-powoli-a-unikniesz-błędów
Powoli Zabija Cytaty: Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz
biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
Powoli Zabija Cytaty: Krótka nieobecność roznieca miłość, długa ją zabija. -Honore de Mirabeau
krótka-nieobecność-roznieca-miłość-długa-ją-zabija
Powoli Zabija Cytaty: Le­piej spłonąć od ra­zu, niż tlić się powoli... -Kurt Cobain
le­piej-spłonąć-od ra­zu-ż-tlić ę-powoli
Powoli Zabija Cytaty: Każda miotła zmiata się powoli sama. -Stanisław Jerzy Lec
Powoli Zabija Cytaty: Nic tak nie zabija czasu jak książka. -Mieczysław Michał Szargan
Powoli Zabija Cytaty: Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski
zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Powoli Zabija Cytaty: Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper
gdy-błąd-przejściowy-zabija-długotrwały-jest-zbawieniem
Powoli Zabija Cytaty: Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello
czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija 
Powoli Zabija Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec
Powoli Zabija Cytaty: Lepiej od razu spłonąć niż tlić się powoli. -Kurt Cobain
lepiej-od-razu-spłonąć-ż-tlić-ę-powoli
Powoli Zabija Cytaty: Wszys­tko co dos­ko­nałe, doj­rze­wa powoli. -Arthur Schopenhauer
Powoli Zabija Cytaty: Starość jednak nadchodzi powoli - młodość przybiega szybko. -Barbara Gordon
starość-jednak-nadchodzi-powoli-młodość-przybiega-szybko
Powoli Zabija Cytaty: Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów. -Hector Berlioz
czas-to-wielki-nauczyciel-niestety-zabija-wszystkich-swoich-uczniów
Powoli Zabija Cytaty: Obojętność jest jak lód polarny na biegunach: zabija wszystko. -Honore de Balzac
obojętność-jest-jak-lód-polarny-na-biegunach-zabija-wszystko
Powoli Zabija Cytaty: Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski
Powoli Zabija Cytaty: Zwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialności za własne czyny zabija ich sumienia. -George Bernard Shaw
zwalnianie-jednostek-od-etycznej-odpowiedzialnoś-za-własne-czyny-zabija-ich-sumienia
Powoli Zabija Cytaty: Tylko Bóg wie, kim jest, i świadomość tego nie zabija Go. -Fiodor Dostojewski
tylko-bóg-wie-kim-jest-i-świadomość-tego-nie-zabija-go
Powoli Zabija Cytaty: Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.)  -Autor nieznany
wszys­tkie-ra­ą-os­tatnia-zabija-vul­ne­rant-om­nes-ul­ti­-ne­cat-łac