Powoli Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Powoli Cytaty: umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Powoli Cytaty: Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. -Jerzy Liebert
uczę-ę-ciebie-człowieku-powoli-ę-uczę-powoli-od-tego-uczenia-trudnego-raduje-ę-serce-i-boli
Powoli Cytaty: Śpiesz się powoli! -Anonim
Powoli Cytaty: Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli. -Artur Schopenhauer
Powoli Cytaty: Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. -Artur Schopenhauer
Powoli Cytaty: Mów szybko, czytaj powoli. -Anonim
mów-szybko-czytaj-powoli
Powoli Cytaty: Śpiesz się powoli, a unikniesz błędów. -Sofokles
Śpiesz-ę-powoli-a-unikniesz-błędów
Powoli Cytaty: Dlatego czas tak powoli mija. -Karl Kraus
dlatego-czas-tak-powoli-mija
Powoli Cytaty: Le­piej spłonąć od ra­zu, niż tlić się powoli... -Kurt Cobain
le­piej-spłonąć-od ra­zu-ż-tlić ę-powoli
Powoli Cytaty: Każda miotła zmiata się powoli sama. -Stanisław Jerzy Lec
Powoli Cytaty: Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija. -Anonim
zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
Powoli Cytaty: Starość jednak nadchodzi powoli - młodość przybiega szybko. -Barbara Gordon
starość-jednak-nadchodzi-powoli-młodość-przybiega-szybko
Powoli Cytaty: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. -Magdalena Samozwaniec
Powoli Cytaty: Lepiej od razu spłonąć niż tlić się powoli. -Kurt Cobain
lepiej-od-razu-spłonąć-ż-tlić-ę-powoli
Powoli Cytaty: Wszys­tko co dos­ko­nałe, doj­rze­wa powoli. -Arthur Schopenhauer
Powoli Cytaty: Com miał od ciebie? - to, co od kwiatu, co zak­witł pięknie i wiądł powoli, prócz te­go - imię do poematu no i miesiące melancholii. -Władysław Broniewski
com-miał-od ciebie-to-co od kwiatu-co-zak­witł-pięknie-i wiądł-powoli-prócz-te­go-imię-do poematu-no-i miesią-melancholii
Powoli Cytaty: Człowiekowi dane są tylko chwile, a więc musi się nauczyć smakować je i chłonąć powoli wszystkimi porami. -Anna Kamieńska
człowiekowi-dane-są-tylko-chwile-a-więc-musi-ę-nauczyć-smakować-i-chłonąć-powoli-wszystkimi-porami
Powoli Cytaty: Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą. -Robert A. Heinlein
kobiety-i-koty-zawsze-będą-robić-to-co-chcą-a-mężczyź-i-psy-powinni-ę-zrelaksować-i-powoli-oswajać-z-tą-myślą
Powoli Cytaty: By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli. -Arystoteles
by-zapragnąć-przyjaź-nie-potrzebujesz-wiele-czasu-lecz-sama-przyjaźń-jest-owocem-który-dojrzewa-powoli
Powoli Cytaty: Jesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania. -Giovanni Guareschi
jesteśmy-pokoleniem-które-powoli-przestaje-korzystać-ze-swych-nóg-jedynie-kobiety-zdają-sobie-sprawę-z-ich-posiadania
Powoli Cytaty: Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu. -Mądrość chińska
nie-bój-ę-iść-powoli-obawiaj-ę-jedynie-stania-w-miejscu
Powoli Cytaty: Miłość albo kona powoli i staje się cieniem, albo też umiera młodo i pozostaje snem. -James Jones
miłość-albo-kona-powoli-i-staje-ę-cieniem-albo-też-umiera-młodo-i-pozostaje-snem
Powoli Cytaty: Starość ma uzbierane zapasy życia najtajemniej w rozmaitych kryjówkach, jak skarby u skąpca ukryte, które na ostatnią chowa potrzebę i które wydaje powoli i najoszczędniej. -Ignacy Chodźko
starość-uzbierane-zapasy-życia-najtajemniej-w-rozmaitych-kryjówkach-jak-skarby-u-skąpca-ukryte-które-na-ostatnią-chowa-potrzebę-i-które
Powoli Cytaty: Rzeki zamarzają od brzegów, puszczają - od środka; zamarzają powoli, puszczają - nagle. -Władysław Grzeszczyk
rzeki-zamarzają-od-brzegów-puszczają-od-środka-zamarzają-powoli-puszczają-nagle
Powoli Cytaty: By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli. -Arystoteles
by zap­ragnąć-przy­jaź-nie pot­rze­bujesz-wiele-cza­su-lecz-­-przy­jaźń-jest owo­cem-który-doj­rze­wa-powoli
Powoli Cytaty: na­gi kwiat pachnie oczekiwaniem w za­pachu spojrzeń pożąda­nie wschodzi powoli po­całunek niczym wiersz ut­ka­ny z dwóch serc cicho budzi dłoni szept miłość to mo­wa ciał kocham gdy prze­mawiasz do mnie do­tykiem warg... -mac790
Powoli Cytaty: mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
mgła-przesłoniła-kontury-przeszłoś-sunąc-powoli-naszym-śladem-z-każdym-dniem-jest-bliżej-spie­szmy-ę-aby-nas-nie zagarnęła-przed-końcem
Powoli Cytaty: Rozpędziłam chmury te­raz sa­me czar­ne myśli zderzyły się ze smutkiem od­dzielając słońce od duszy Umierają we mnie powoli jeszcze ciepłe ko­lory świata kar­mione za­kal­cem nadziei i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole... -sprajtka
Powoli Cytaty: kra­kowiak pe­wien zaj­rzał pod woalkę i stoczyw­szy wewnętrzną walkę od­szedł powoli choć chciał spie***lić bo taką tam uj­rzał lalkę Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
kra­kowiak-pe­wien-zaj­rzał-pod-woalkę-i-stoczyw­szy-wewnętrzną-walkę-od­szedł-powoli-choć-chciał-spielić-bo-taką-tam-uj­rzał-lalkę
Powoli Cytaty: dziś w ogóle, jut­ro trochę raz na słod­ko, po­tem tyl­ko gorzko za nis­ko, nag­le zbyt wysoko szyb­ko, ale tak powoli bar­dzo, po czym wcale kto zro­zumie kobiety będzie naj­szczęśliw­szym fa­cetem na świecie  -dark smurf
Powoli Cytaty: Rząd państw zasadza się na pięciu różnych rzeczach: na religii, na ogólnych zasadach rządu, na szczegółowych prawach, na zwyczajach i obyczajach. Wszystkie one pozostają we wzajemnych ze sobą stosunkach. Jeśli jedną z nich odmienicie, inne postępują za nią powoli, co zawsze wiedzie do pewnego rodzaju rozdźwięku. -Montesquieu
Powoli Cytaty: Ran­ne tan­cerki, pro­mieni słońca przyklęknęły na pościeli. Czułam od­dech na policzku ciepło ra­dos­nej pół-wiosny. Opuszki na kar­ku uniosły powieki, Powoli Nie ważyły się spłoszyć rąk twych, po­ran­nych promieni. Łagod­ne brzmienie Two­jego głosu Dzień dobry - jes­teśmy w raju. -solus.amor
Powoli Cytaty: Mały, duszny pokój. Krzyżówka świateł i cieni. Rytm spo­koj­ne­go oddechu. Nie spie­szmy się Pew­ność słod­ka jak miód Za­lewa nam serca Jes­tem twoja Od­kry­waj mnie powoli Zachodzące słońce Wcis­ka się pod powieki Dzieli­my na pół Po­marańczę dnia  -Gold Fishy
Powoli Cytaty: śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/  -Odys syn Laertesa
Powoli Cytaty: O naprawie praw. Wielka to rzecz - umiejętność naprawiania błędów. Najmniejszą trudność sprawia ich rozpoznanie. Zna się je zazwyczaj aż nadto i odczuwa się je tak wyraźnie, że chciałoby się gwałtownie zburzyć to, co rodziło się powoli. Czując, że mamy w tym przedsięwzięciu po swojej stronie Słuszność, nie dociekamy, czy towarzyszy nam też Przezorność. -Montesquieu