Powrót Cytaty

Powrót Cytaty: Niektórym dyrektorom przydałby się powrót do matury. -Joanna Wyszkowska


niektórym-dyrektorom-przydałby-ę-powrót-do-matury
Powrót Cytaty: Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi. -Adam Asnyk


co-złość-zniweczy-co-występek-zburzy-to-miłość-z-gruzów-na-powrót-postawi
Powrót Cytaty: Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku. -Bertolt Brecht


Żadna-ofensywa-nie-jest-równie-trudna-jak-powrót-do-rozsądku
Powrót Cytaty: Źle jest z człowiekiem, jeżeli nie pozostaje mu nic innego, jak powrót do natury. -Zofia Nałkowska


Ź-jest-z-człowiekiem-żeli-nie-pozostaje-mu-nic-innego-jak-powrót-do-natury
Powrót Cytaty: Im dłużej trwa się w fik­cji tym bar­dziej będzie bo­lał powrót do rzeczywistości  -badtomek


im dłużej-trwa ę-w fik­cji-tym-bar­dziej-będzie-bo­ł-powrót-do rzeczywistoś 
Powrót Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Powrót Cytaty: Już tęskniłem za nią, wiedząc, że to jeszcze jed­no z mi­nięć bez­powrot­nych właśnie się dokonuje. -Wojciech Kuczok


już-tęskniłem-za ą-wiedząc-że to jeszcze-jed­no-z mi­ęć-bez­powrot­nych-właśnie ę-dokonuje
Powrót Cytaty: Do­tykał mnie wszędzie i przyw­ra­cał czu­cie, przez je­go do­tyk sta­wałam się na powrót. -Wojciech Kuczok


do­tykał-mnie-wszędzie-i przyw­ra­cał-czu­cie-przez-­go-do­tyk-sta­wałam ę-na powrót
Powrót Cytaty: Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs. -Pitigrilli


męki-miłosne-są-jak-fałszywe-banknoty-śli-ich-nie-można-zastąpić-innymi-puszcza-ę-na-powrót-w-kurs
Powrót Cytaty: Zauważ ,że brak Je­go od­czu­wasz do­piero gdy zo­baczysz go przy­tulo­nym z inną.. Wte­dy widzisz co bez­powrot­nie utraciłaś. -bluecaffe


zauważ-że-brak-je­go-od­czu­wasz-do­piero-gdy-zo­baczysz-go przy­tulo­nym-z inną-wte­dy-widzisz-co bez­powrot­nie-utraciłaś
Powrót Cytaty: Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość. -Torquato Tasso


bez­powrot­nie-stra­cona-jest każda-chwi­-której nie wy­pełnia-miłość
Powrót Cytaty: Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów. -Mieczysław Jastrun


książka-jest-utrwaleniem-i-umiejscowieniem-w-czasie-płynnej-treś-przeżyć-czytanie-to-czynność-odwrotna-powrót-do-gorącego-wnętrza-poprzez
Powrót Cytaty: księżyce ich źrenic na­pot­kały się pełnia ser­ca ich zalała bez­powrot­nie utoneli  -Angel Des Penseurs


księżyce-ich-źrenic-na­pot­kały-ę-pełnia-ser­ca-ich-zalała-bez­powrot­nie-utoneli 
Powrót Cytaty: Bo ty i ja, Sil­je, jes­teśmy jak drze­wo roz­cięte na dwo­je. I jeżeli się go na powrót nie złoży, drze­wo umrze. -Margit Sandemo


bo ty i ja-sil­-jes­teśmy-jak drze­wo-roz­ęte-na dwo­-i żeli ę-go na powrót-nie złoży-drze­wo-umrze
Powrót Cytaty: I nag­le uśmiech zniknął z je­go twarzy, coś prze­padło, bez­powrot­nie, nie po­zos­ta­wiając cienia nadziei... -Klaryska98


i nag­-uśmiech-zniknął-z ­go-twarzy-coś-prze­padło-bez­powrot­nie-nie po­zos­­wiając-cienia-nadziei
Powrót Cytaty: To nie ja rzu­ciłam wyz­wa­nie lo­sowi. To los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życie. -Maria Towiańska-Michalska


to nie ja rzu­łam-wyz­wa­nie-lo­sowi-to los-zmienił-ra­dykal­nie-i bez­powrot­nie-mo­-życie
Powrót Cytaty: By zaufać ko­muś trze­ba doj­rzeć, by zaufać so­bie, na powrót trze­ba stać się dzieckiem. -Papillondenuit


by zaufać-ko­muś-trze­ba-doj­rzeć-by zaufać-so­bie-na powrót-trze­ba-stać ę-dzieckiem
Powrót Cytaty: Pier­wszy lip­ca, dwa ty­siące szes­naście - Za­pamiętam so­bie tą datę na zawsze, bo dzi­siaj umarłem po raz os­tatni ... Od te­raz me ser­ce bez­powrot­nie jest czarne.   -Moon G


pier­wszy-lip­ca-dwa-ty­ą-szes­naście-za­pamiętam-so­bie-tą datę-na zawsze-bo-dzi­siaj-umarłem-po raz-os­tatni-od-te­raz