Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty

Go to Gemtracks
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu. -Francis Bacon
prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. -Konstantinos Tsatsos
wolność-myśli-jest-przede-wszystkim-wolnośą-błądzenia
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. -Johann Christian Poggendorff
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Z niczego nie powstaje nic. -Tytus Carus Lukrecjusz
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Nic nie powstaje z niczego. -Tytus Carus Lukrecjusz
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Z żaru powstaje popiół lub dzieło. -Stanisław Jerzy Lec
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Nasza cisza powstaje z poczucia, ze jesteśmy całkowicie w ręku Boga. -Aleksander Fedorowicz
nasza-cisza-powstaje-z-poczucia-ze-jesteśmy-całkowicie-w-ręku-boga
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Trze­ba tworzyć okaz­je. Nic bez nich nie powstaje. -daniello
trze­ba-tworzyć-okaz­-nic bez-nich-nie powstaje
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks. -Aldous Huxley
szczęście-powstaje-tylko-jako-produkt-uboczny-tak-samo-jak-koks
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym. -Stefan Napierski
jedyną-szczerą-rozmową-jest-modlitwa-od-każdej-modlitwy-powstaje-ę-lepszym
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Wiele złego powstaje na tej ziemi li tylko dlatego, że przesadza się w dobrym. -Thornton Niven Wilder
wiele-złego-powstaje-na-tej-ziemi-li-tylko-dlatego-że-przesadza-ę-w-dobrym
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Z talentu powstaje zapewne natchnienie, ale natchnieniem, raz już istniejącym, rządzi umiejętność. -Eliza Orzeszkowa
z-talentu-powstaje-zapewne-natchnienie-ale-natchnieniem-raz-już-istniejącym-rządzi-umiejętność
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa. -Friedrich Nietzsche
jeden-szuka-położnika-dla-swoich-myśli-drugi-kogoś-komu-by-pomógł-w-ten-sposób-powstaje-zajmująca-rozmowa
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń. -Adolf Dygasiński
największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg
jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: w spoj­rze­niu mar­twe­go losu mój anioł z prochu powstaje deszcz łza­wych nut mil­knie w po­całun­ku twoich ust  -mac790
w spoj­rze­niu-mar­twe­go-losu-mój-anioł-z prochu-powstaje-deszcz-łza­wych-nut-mil­knie-w po­całun­ku-twoich-ust 
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. -Phil Bosmans
najpiękniejszy-dar-to-przebaczenie-tam-gdzie-nie-chce-ę-przebaczyć-od-razu-powstaje-mur-od-muru-zaś-zaczyna-ę-więzienie
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna. -Anonim
miłość-to-dwie-dusze-w-jednym-ciele-przyjaźń-to-jedna-dusza-w-dwóch-ciałach-a-gdy-miłość-łączy-sę-z-przyjaźną-powstaje-wówczas
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: jest tek­st wiz­ja i mu­zyka co przenika tak głęboko wchodząc pod skórę wsu­wając się w oko i trwa w ciężkiej chwili niech wartościowy przekaz powstaje i dusze posili  -Trzykropek
jest-tek­st-wiz­ja-i mu­zyka-co-przenika-tak-głęboko-wchodząc-pod-skórę-wsu­wając-ę-w-oko-i-trwa-w-ężkiej-chwili-niech-wartościowy
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego. -Anonim
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Kobieta traktuje siebie zawsze tylko jako surowiec na kobietę, a nie ocenia się przecież surowca, lecz wyłącznie to, co z niego powstaje. Bez makijażu, fryzury i świecidełek praktycznie nie ma kobiet. -Esther Vilar
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Raczej siebie os­karżaj­my, a nie innych. -Jan Twardowski
raczej-siebie-os­karżaj­my-a nie innych
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. -Maxwell Anderson
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo
podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili. -Montesquieu
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje. -Fiodor Dostojewski
anioł-nigdy-nie-upada-diabeł-upada-tak-nisko-że-nigdy-ę-nie-podniesie-człowiek-upada-i-powstaje
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift
próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai
raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Kobieta powinna być raczej obsceniczna niż słyszana. -John Lennon
kobieta-powinna-być-raczej-obsceniczna-ż-słyszana
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Powstaje Z Błądzenia Raczej Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać