Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty

Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą. -Julian Podoski


mężczyzna-tajemnicę-przyjaciela-wierniej-zachowa-ż-własną-przeciwnie-kobieta-lepiej-zachowa-swą-tajemnicę-ż-cudzą
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty:


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Za­mykam oczy uczę się Ciebie dotykiem... każdy łuk Twe­go ciała każde zagięcie poz­nać chcę przed świtem nim znikniesz jak Księżyc odchodzi ustępując miej­sca Jutrzence tak bym chciała poz­nać Cię bliżej lecz od­chodzisz zawsze gdy za­padnę w sen... masz chab­ro­we oczy... Nieznajomy, ścis­kam Twoją dłoń, zostań, kocham Cię!  -Uśmiechnięta Anielica


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. -Konfucjusz


opowiedz-mi-twoją-przeszłość-a-ja-powiem-jaka-będzie-twoja-przyszłość
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: To, co jest twoją słabością dziś, jest twoją siłą jutro. -paulinaw


to-co jest twoją-słabośą-dziś-jest twoją-łą-jutro
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Zat­rzy­małeś się w moim życiu na pe­wien czas, przys­tanąłeś, go­towy mnie poz­nać. Po­mogłeś mi do­cenić świat, do­cenić życie. Te­raz od tak za­milkłeś, zer­wałeś kontakt... Przep­raszam za błędy i dziękuję za Twoją obec­ność, przyjacielu... -Klaryska98


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty:


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka


tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Tajemnice zmuszają do myślenia i dlatego szkodzą zdrowiu. -Edgar Allan Poe


tajemnice-zmuszają-do-myślenia-i-dlatego-szkodzą-zdrowiu
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Co w człowieku kocha się najdłużej? Jego tajemnicę.... -Tadeusz Ruciński


co-w-człowieku-kocha-ę-najdłużej-jego-tajemnicę
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. -Maria Dąbrowska


człowiek-jest-tajemnicą-z-tajemnicy-przybywa-i-w-tajemnicę-odchodzi
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: W uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice. -Rembrandt Harmenszoon van Rijn


Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel


by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Szkodliwość filmów pornograficznych polega na tym, że uśmiercają całą tajemnicę erotyzmu. -Luis Bunuel


szkodliwość-filmów-pornograficznych-polega-na-tym-że-uśmiercają-całą-tajemnicę-erotyzmu
Poz­na­je Twoją Tajemnice Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą