Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty

Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa. -respirer


nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Jeśli każde­go dnia będziesz wra­cał do te­go co było, nig­dy nie poz­nasz sma­ku *lep­sze­go jutra*... -kate-em


jeśli-każde­go-dnia-będziesz-wra­cał-do te­go-co było-nig­dy-nie poz­nasz-sma­ku-lep­sze­go-jutra
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce... -niezapominajki


Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem  -samothnick


każde-słowa-każde-myśli-przyb­liżają-nas-do-poz­na­nia-siebie-nawzajem 
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję. -Gaudiumincaritate


Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: **


Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Ca­le życie od­kry­waj, nie da­waj pros­tych od­po­wie­dzi, recept... -Duch_Sumienia


ca­-życie-od­kry­waj-nie da­waj-pros­tych-od­po­wie­dzi-recept
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Poz­by­waj się swych wrogów pop­rzez za­wiera­nie z ni­mi przy­jaźni i po­kazy­wanie im dob­rej drogi. -Kossak


poz­by­waj ę-swych-wrogów-pop­rzez-za­wiera­nie-z ­mi-przy­jaź-i po­kazy­wanie-im dob­rej-drogi
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Budząc się każde­go dnia, wy­ruszasz w drogę. Za­sypiając, możesz prze­liczyć prze­byte ki­lomet­ry rozmów, zachwytów, kłopotów, roz­myślań. Jeśli każde­go ran­ka wiesz, dokąd i dlacze­go tam chcesz dot­rzeć, cze­ka cię ra­dość niena­darem­nej drogi. -Agnieszka Bieńkowska


Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle  -Isabelle


mów-że ją kochasz-da­waj-jej-od­czuć-ja­ka-jest war­tościowa-i piękna-dzięki te­mu-nie poz­wo­lisz-aby poczuła ę-ko­bietą
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty:


Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Korzys­taj z każde­go dnia nie oglądając się na przeszłość. -Horacy


korzys­taj-z każde­go-dnia-nie oglądając ę-na przeszłość
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Chcę być przy to­bie każde­go dnia. mias­to miłości, nadchodzimy!  -blanejszyna


chcę-być-przy-to­bie-każde­go-dnia-mias­to-miłoś-nadchodzimy 
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: każde­go dnia cu­dow­ny cel ma­giczny uśmiech dziel Cris 30.06.2016r. -Cris


każde­go-dnia-cu­dow­ny-cel-­giczny-uśmiech-dziel-cris-30062016r
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Um­rzesz nie wiedząc Co tra­cisz każde­go dnia Po­der­wij ducha. -Kamila 6


um­rzesz-nie wiedząc-co-tra­cisz-każde­go-dnia-po­der­wij-ducha
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Wier­sze two­je przechodzą niezauważone, gdy nie pub­li­kujesz ich każde­go dnia... -Uśmiechnięta Anielica


wier­sze-two­-przechodzą-niezauważone-gdy-nie pub­li­kujesz-ich-każde­go-dnia
Poz­na­waj go każde­go Dnia Cytaty: Wyg­ry­waj bez pychy, przeg­ry­waj bez urazy. -Bruce Lee


wyg­ry­waj-bez-pychy-przeg­ry­waj-bez-urazy