Poznanie Rzeczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Poznanie Rzeczy Cytaty: Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Poznanie Rzeczy Cytaty: Poznanie docierające do istoty rzeczy operuje intuicją. -Henri Bergson
poznanie-docierają-do-istoty-rzeczy-operuje-intuicją
Poznanie Rzeczy Cytaty: Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji. -Charles de Gaulle
jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji
Poznanie Rzeczy Cytaty: Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha. -Demokryt
rozumowe-poznanie-dobra-prowadzi-człowieka-do-zadowolenia-i-pogody-ducha
Poznanie Rzeczy Cytaty: Miłość to nie tylko silne uczucie - to także poznanie, osąd, decyzja. -Erich Fromm
miłość-to-nie-tylko-silne-uczucie-to-także-poznanie-osąd-decyzja
Poznanie Rzeczy Cytaty: Miłość jest córką wiedzy: im głębsze poznanie tym gorętsze ukochanie. -Leonardo da Vinci
miłość-jest-córką-wiedzy-im-głębsze-poznanie-tym-gorętsze-ukochanie
Poznanie Rzeczy Cytaty: Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie. -Erich Fromm
podstawowymi-czynnikami-dla-wszystkich-form-miłoś-są-troska-poczucie-odpowiedzialnoś-poszanowanie-i-poznanie
Poznanie Rzeczy Cytaty: Milczeć można tylko wśród bliskich. Bo dopiero bliskie poznanie daje kredyt milczenia. -Zofia Bystrzycka
milczeć-można-tylko-wśród-bliskich-bo-dopiero-bliskie-poznanie-daje-kredyt-milczenia
Poznanie Rzeczy Cytaty: Poznanie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem miłości. Nienawiść pozwala ujrzeć jedynie wykrzywione twarze. -Mikołaj Bierdiajew
poznanie-możliwe-jest-wyłącznie-za-pośrednictwem-miłoś-nienawiść-pozwala-ujrzeć-jedynie-wykrzywione-twarze
Poznanie Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Poznanie Rzeczy Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu prawdy. -Anonim
usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-prawdy
Poznanie Rzeczy Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody -Adolf Dygasiński
usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Poznanie Rzeczy Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody. -Adolf Dygasiński
usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Poznanie Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy
at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Poznanie Rzeczy Cytaty: Ból ma związek tyl­ko z wolą i rodzi się, gdy coś ha­muje, ut­rudnia, krzyżuje reali­zację jej za­mie­rzeń: niezbędne jest jed­nak, by te­mu ha­mowa­niu wo­li to­warzyszyło poznanie. -Arthur Schopenhauer
Poznanie Rzeczy Cytaty: Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi. -William Blake
są-rzeczy-znane-i-są-rzeczy-nieznane-a-pomiędzy-tymi-rzeczami-znajdują-ę-drzwi
Poznanie Rzeczy Cytaty: Zde­ner­wo­wani mężczyźni są słodcy. Za­miast przejść do rzeczy, mówią od rzeczy. -bloodymery
zde­ner­wo­wani-mężczyź-są słodcy-za­miast-przejść-do rzeczy-mówią-od rzeczy
Poznanie Rzeczy Cytaty: Mężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebne, kobieta kupuje bardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne. -Janina Ipohorska
mężczyzna-przepłaca-rzeczy-mu-potrzebne-kobieta-kupuje-bardzo-tanio-rzeczy-zupełnie-zbędne
Poznanie Rzeczy Cytaty: Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie. -Faustyna Kowalska Św
miłość-rzeczy-łe-umie-zamieniać-na-rzeczy-wielkie
Poznanie Rzeczy Cytaty: Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne. -Janina Ipohorska
mężczyz­na-przepłaca-rzeczy-mu pot­rzeb­ne-ko­bieta-ku­puje-bar­dzo-­nio-rzeczy-zu­pełnie-zbędne
Poznanie Rzeczy Cytaty: Przez ogół is­tniejących stanów rzeczy wyz­naczo­ne jest również to, ja­kie sta­ny rzeczy nie istnieją. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Poznanie Rzeczy Cytaty: Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. -Hegezjasz
człowiek-mądry-posiada-przewagę-nad-innymi-nie-tyle-w-wybieraniu-rzeczy-dobrych-co-w-unikaniu-rzeczy-złych
Poznanie Rzeczy Cytaty: Wszys­cy na­zywają siebie
wszys­cy-na­zywają-siebie-realis­­mi-a w rzeczy­wis­toś-ideali­zują-szczęście-nie pot­ra­fiąc-do­cenić-rzeczy-ważnych
Poznanie Rzeczy Cytaty: Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym. -Bruno Schulz
Poznanie Rzeczy Cytaty: W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle. -Warren Buffett
w swoim-życiu-mu­sisz-tyl­ko-kil­ka-rzeczy-zro­bić-dob­rze-pod-wa­run­kiem-że nie ro­bisz-zbyt-wielu-rzeczy-ź
Poznanie Rzeczy Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski
tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Poznanie Rzeczy Cytaty: Po­za rzeczy-wistością Nie szu­kaj już niczego, Bo wis­tość tych rzeczy Jest nie z świata tego. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
po­za-rzeczy-wistośą-nie-szu­kaj-już-niczego-bo-wis­tość-tych-rzeczy-jest-nie z świata-tego
Poznanie Rzeczy Cytaty: O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć. -Honore de Balzac
o-ile-kobieta-może-być-niezdolną-do-przypomnienia-sobie-rzeczy-ważnych-o-tyle-pamięć-będzie-przez-cale-życie-rzeczy-które-są-ważne-dla-jej
Poznanie Rzeczy Cytaty: Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne. -François de La Rochefoucauld
tra­cimy-ty­-cza­su-na rzeczy-pil­ne-że nie star­cza-nam-go na rzeczy-ważne
Poznanie Rzeczy Cytaty: Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą
Poznanie Rzeczy Cytaty: Patrzysz Patrzę Patrzymy... niepo­zor­ne widze­nie bez jas­ności obrazu Dotykasz Dotykam Dotykamy... uśmiech, poznanie, spotkanie jed­no, drugie...kolejne Całujesz Całuję Całujemy... powiązani blis­cy, obecni niewidzialni... Dla siebie po­za świata mniemaniem Usta Twoja Własność Moja Rozkosz ...skla­rowa­ne widzenie... Czy coś z te­go będzie ? Pięciolis­tna koniczyna na szczęście... -Uśmiechnięta Anielica
Poznanie Rzeczy Cytaty: Ana­liza roz­bi­ja całości. Niektóre rzeczy, rzeczy ma­giczne, muszą po­zos­tać całe, kom­plet­ne. Jeśli pat­rzy się na ich frag­menty znikają. -Robert James Waller
ana­liza-roz­bi­ja-całoś-niektóre rzeczy-rzeczy-­giczne-muszą-po­zos­ć-całe-kom­plet­ne-jeśli pat­rzy ę-na ich-frag­menty
Poznanie Rzeczy Cytaty: Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś. -H. Jackson Brown
bądź-śmiały-i odważny-kiedy-obej­rzysz ę-na swo­-życie-będziesz-bar­dziej-żałował-rzeczy-których-nie zro­biłeś-ż-rzeczy-które
Poznanie Rzeczy Cytaty: Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie. -Bryan Magee
rzeczy-naprawdę-ważne-dla-ludzi-to-rzeczy-które-mogą-znaczyć-więcej-ż-samo-życie-kochanie-i-bycie-kochanym-oddanie-prawdzie-integralność
Poznanie Rzeczy Cytaty: W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić. -Ewa Szumańska
w-gruncie-rzeczy-człowiek-nigdy-nie-wierzy-w-rzeczy-ostateczne-wie-że-zdarzyły-ę-innym-ale-siebie-nie-potrafi-w-nich-umiejscowić