Pozostałe Cytaty

Pozostałe Cytaty: Miłość to złudzenie, że jedna kobieta jest inna niż wszystkie pozostałe. -Henry Louis Mencken


miłość-to-złudzenie-że-jedna-kobieta-jest-inna-ż-wszystkie-pozostałe
Pozostałe Cytaty: Seks jest jednym z dziewięciu argumentów za reinkarnacją. Pozostałe osiem można pominąć. -Henry Miller


seks-jest-jednym-z-dziewięciu-argumentów-za-reinkarnacją-pozostałe-osiem-można-pominąć
Pozostałe Cytaty: Miłość wybiera małe miejsca, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. -Johann Heinrich Pestalozzi


miłość-wybiera-łe-miejsca-które-rozjaśnia-wszystko-pozostałe-jest-w-jej-cieniu
Pozostałe Cytaty: Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. -Johann Heinrich Pestalozzi


miłość-wybiera-sobie-łe-miejsce-które-rozjaśnia-wszystko-pozostałe-jest-w-jej-cieniu
Pozostałe Cytaty: Małżeństwo jest książką, której pierwszy rozdział jest poezją, pozostałe prozą. -Beverly Nichols


małżeństwo-jest-książką-której-pierwszy-rozdział-jest-poezją-pozostałe-prozą
Pozostałe Cytaty: Wierzę w chrześci­jaństwo tak, jak w słońce: nie tyl­ko dla­tego, że je widzę, lecz także dzięki te­mu, że widzę wszys­tko pozostałe. -Clive Staples Lewis


wierzę-w chrześ­jaństwo-tak-jak w słoń-nie tyl­ko-dla­tego-że  widzę-lecz-także-dzięki-te­mu-że widzę-wszys­tko-pozostałe
Pozostałe Cytaty: Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. -Nicholas Sparks