Pozostaje Kimś Cytaty

Pozostaje Kimś Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
Pozostaje Kimś Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart


szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Pozostaje Kimś Cytaty: Mam ochotę z kimś po­gadać, z kimś ko­go ob­chodzę cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu. Zro­biło mi się smut­no, gdy zro­zumiałam, że nie ma ta­kiej osoby. -ktos-do-kochania


mam-ochotę-z kimś-po­gadać-z kimś-ko­go-ob­chodzę-cho­ciaż-w naj­mniej­szym-stop­niu-zro­biło mi ę-smut­no-gdy-zro­zumiałam
Pozostaje Kimś Cytaty:


Pozostaje Kimś Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski


Pozostaje Kimś Cytaty: tęsknię za kimś kto odchodzi al­bo jeszcze nie przyszedł za kimś kto do­tykał mo­jej skóry lub nig­dy nie poczuł jej ciepła  -Deszcz


tęsknię-za kimś-kto-odchodzi-al­bo-jeszcze-nie przyszedł-za-kimś-kto-do­tykał-mo­jej-skóry-lub-nig­dy-nie poczuł-jej-ciepła 
Pozostaje Kimś Cytaty: ,,Jest różni­ca pomiędzy kimś kto mówi, że cię kocha, a kimś kto rzeczy­wiście cię kocha.


jest-róż­ca-pomiędzy-kimś-kto-mówi-że-ę-kocha-a-kimś-kto-rzeczy­wiście-ę-kocha 
Pozostaje Kimś Cytaty: Nie bądź kimś ko­go będą wsta­nie po­lubić ludzie Bądź kimś ko­go sam będziesz w sta­nie lubić  -Paulina_Ksiezniczka1997


nie-bądź-kimś-ko­go-będą-wsta­nie-po­lubić-ludzie-bądź-kimś-ko­go-sam-będziesz-w sta­nie-lubić 
Pozostaje Kimś Cytaty: Ja nie dla ludzi chcę być kimś.Chcę być kimś dla siebie. -CyTatka^^


ja nie dla-ludzi-chcę-być-kimśchcę-być-kimś-dla-siebie
Pozostaje Kimś Cytaty: Słowo pozostaje zapisane. -Anonim


słowo-pozostaje-zapisane
Pozostaje Kimś Cytaty:


Pozostaje Kimś Cytaty: Mo­da prze­mija, styl pozostaje. -Coco Chanel


mo­da-prze­mija-styl-pozostaje
Pozostaje Kimś Cytaty: Moda przemija, styl pozostaje. -Coco Chanel


Pozostaje Kimś Cytaty: Pa­miątki giną. Pa­mięć pozostaje. -Susan Spano


pa­miątki-giną-pa­mięć pozostaje
Pozostaje Kimś Cytaty: Słowa ulatują, pismo pozostaje. -Anonim


słowa-ulatują-pismo-pozostaje
Pozostaje Kimś Cytaty: Obelgę się zapomina. Pozostaje obraza. -Anonim


obelgę-ę-zapomina-pozostaje-obraza
Pozostaje Kimś Cytaty: Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. -Lew Tołstoj


czas-przemija-wypowiedziane-słowo-pozostaje
Pozostaje Kimś Cytaty: Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. -Eurypides


miłość-pozostaje-koroną-szlachetnej-kobiety