Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty

Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy. -Mikołaj Kopernik


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Anonim


miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz


miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz


Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz


Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń. -Eliza Orzeszkowa


przeznaczenie-stoi-za-ludźmi-welonem-tajemnicy-zasłonięte-i-w-dłoni-trzyma-kołczan-z-tysiącem-zdarzeń
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą. -Anonim


Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń. -O » Eliza Orzeszkowa » Gloria victis


przez­nacze­nie-stoi-za ludźmi-we­lonem-­jem­­cy-zasłonięte-i w dłoni-trzy­-kołczan-z ty­ącem-zdarzeń
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Przeszłość odkreślamy grubą linią. -Tadeusz Mazowiecki


Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Najtrudniej mieć grubą forsę i odmienne zdanie. -Anonim


najtrudniej-mieć-grubą-forsę-i-odmienne-zdanie
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: świat spo­wity mgłą wil­gotną powłoką w której smutek i wszel­kie rozczarowania mgła tak gęsta że nic przez nią nie zdołasz zobaczyć usłyszeć zabłądzisz w tej gęstwinie niez­liczo­nych myśli tkwiąc z nadzieją że opadnie a wtedy uciekniesz tam gdzie jasno ciepło tam gdzie wszystko jest tak łatwe  -dooorotis


Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Są ludzie, którzy porastają grubą sierścią rewolucyjnych frazesów nie dlatego, by zasłonić zewnętrzną nagość swych czaszek, lecz by ukryć niekiedy przed sobą pustkę własnych dusz. -Maksym Gorki


są-ludzie-którzy-porastają-grubą-sierśą-rewolucyjnych-frazesów-nie-dlatego-by-zasłonić-zewnętrzną-nagość-swych-czaszek-lecz-by-ukryć
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Świat mógłby być ta­ki ko­loro­wy, gdy­by nie ta mgła. -NightHuntress


Świat-mógłby-być-­ki-ko­loro­wy-gdy­by-nie  mgła
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba. -Elizabeth Taylor


wiem-że-jestem-ładna-ale-mam-za-krótkie-nogi-za-że-stopy-i-dłonie-oraz-za-szerokie-biodra-mam-też-żo-podbródków-i-w-ogó-jestem-za-gruba
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Prze­marznięta mgła Drżący w ko­min­ku ogień Miłe wspomnienie  -Chemik -a


prze­marznię-mgła-drżący-w ko­min­ku-ogień-miłe-wspomnienie 
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Otu­lony mgłą Wieczór z mi­liardów gwiazd -  Grud­niowy spacer. -fyrfle


otu­lony-mgłą-wieczór-z mi­liardów-gwiazd- -grud­niowy-spacer
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty:


kocham-słówko-to-ś-tysiąc-brzmień-i-tęczową-mgłą-barwi-jasny-dzień
Pozostaje Zasłonięte Grubą Mgłą Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman


nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą